DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Graf. 7


Dl
C


N


Graf 7: Promjene koncentracija u vodi rastopljenog i u apoplastu adsorbiranog
cinka (mg/l) u ksilemu bjelice bukve u toku jedne vegetacijske periode


Druge kritične situacije u ishrani starog i visoko uzraslog šumskog
drveća mogu nastati nakon dužeg perioda ispiranja lišća kiselim kišama.
Zanimljivo je pri tome, da manji listovi koji su karakteristični za stabla
oštećena zračnom polucijom, i koji sadrže manje postotke vode, bivaju jače
tspirani nego veći listovi relativno zdravih stabala. Tako se može ustvrditi,
da bolesna, oštećena stabla gube relativno više hranjivih tvari od zdravih.
Oborine sa niskim pH-vrijednostima ispiru posebno velike količine anorijanskih
i organskih spojeva iz asimilacijskih organa (v. graf. 8).


U toku razvoja bolesti ne smanjuje se samo količina lišća odnosno pokrovna
vrijednost lišća (»leaf area index«), nego i prosječne veličine plojki
preostalih listova. Na graf. 9 prikazane su prosječne površine listova (n =
1200) od 20 stabala različitih stupnjeva oštećenja u jednoj staroj bukovoj
sastojini u okolici Kassela. Postepenu redukciju veličina plojki prati i postepena
promjena boje, od tamnozelene do žućkastozelene.


Ta je pojava i eksperimentalno dokazana. Kahl e (1988) je izazvao
nostepeno smanjivanje površina plojki kod trogodišnjih sadnica bukve povremenim
dodavanjem olova i kadmija u hranjive otopine. Očito je, da u
tkivu korijenja inkorporirani olovo i kadmij prouzrokuju mnogostruke (u
literaturi često opisivane) poremetnje normalnih biokemijskih i fizioloških
procesa.