DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— izmjenjeni sastav mineralnih tvari u živom i neživom staničju podzemnih
i nadzemnih dijelova stabala, kroz akumulaciju za život nepotrebnih
i toksičnih elemenata (Al, Pb, Cd i dr.), te kroz povišine ili snižene koncentracije
hranjiva (vidi u tom kontekstu Bergmann , 1983),
— gubitak anorganskih i organskih spojeva u lišću kiselim kišama
(»leaching«) i kroz to naslalim deficitima u ishrani (usporedi Tukey, pregledni
referat sa literaturom 1978, Glava č 1987, Menge l et al., 1988,
Kreutzer 1988),
— promjene u domaćinstvu hormona koji uvjetuju unutarnju raspodjelu
asimilata (»sink-source-relationship«), rast i prirast, kao i procese starenja
(usporedi Les hem et al, 1986, Kossuth, 1987, Crist mann i Frenzel
1987, Kremer et al., 1987).
U ovom kratkom prikazu ove vrlo složene problematike biti će riječi
samo o unutarnjem domaćinstvu hranjivih tvari, jednom području koje je
dosad vrlo malo istraženo.


Uzevši u obzir dugotrajni put mineralnih tvari od mjesta absorpcije
korijenjem do mjesta potrošnje u listu, može se pretpostaviti da opskrba jedne
stare sastojine za vrijeme listanja ili nakon povremeno nastalih deficita
uslijed leaching-a , kao i za vrijeme sušnih perioda, posebno jako zavisi


o raspoloživim unutarnjim rezervama koje se nalaze u apoplastu ksilema
bjelike grana i debala. Mineralne tvari nalaze se tu otopljene u vodi, u tako
zvanom slobodnom prostoru za vodu (»water free space«), kojeg sačinjavaju
lumeni neživih drvnih stanica, intracelularni prostori i veće pore
staničnih zidova. Mnogo veći dio za ishranu bilja potrebnih kationa i aniona
nije otopljen u vodi nego se nalazi adsorbiran na ogromnim površinama
pretežno negativno nabijenih staničnih zidova i sitnih pora (Donnan free
space«). Za vrijeme listanja, kad je potrošnja posebno velika, ili pri nastalim
deficitima nakon kiselih kiša, nastaju ne samo novi radialni i aksialni
gradienti vodenih potencijala nego i gradienti različitih koncentracija mineralnih
tvari. Rezervna voda i ioni bivaju transportirani sa mjesta viših,
na mjesta nižih koncentracija. Na taj način svako staničje bjelike, na bilo
kojem dijelu debla ili krošnje, djeluju u unutarnjoj ekonomiji drveća ili kao
sjedište (»sink«) ili kao izvor (»source«), već prema potrebi, kao mjesto importa
ili eksporta.
Na grafikonima 3 do 7 prikazane su promjene koncentracija iona kalcija,
magnezija, kalija, mangana i cinka u apoplastu ksilema bjelike bukve u
toku jedne vegetacijske periode. Rezultati su postignuti pomoću metode
dekstran-gela (Glavač , 1987) na 20 bukovih stabala, koji reprezentiraju
različite stupnjeve oštećenja zračnom polucijom.


Očito je da potrebe jednog stabla u proljeće za vrijeme listanja, mogu
biti pokrivene samo iz unutarnjih rezervi, budući da se tek nakon listanja
može uspostaviti transport transpiracijskim tokovima. Nadalje, znamo da
je taj put od korijenja do lista vrlo dug i da traje nekoliko tjedana. Zbog
toga se u deblu sakupljene rezerve vode i mineralnih tvari najviše troše u
proljeće a nadoknađuju se uglavnom tek u kasnu jesen. Slično nastupa
proljetno osiromašenje glavnih hranjivih elemenata u ksilemskom soku
smreke (Kaz da i Weilgony, 1988).