DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Dakako da se pri novonastalim štetama nameće pitanje, zašto baš stara
stabla, simboli snage i dugog života, bivaju prva na kojima se pojavljuju
vidljiva oštećenja? Ako štetni plinovi kao 0:;, SOj, NO, N02, F, H>0>, peroxilacetUnitrat
(PAN) i drugi (računa se sa oko 5000 različitih spojeva koje
zagađuju atmosferu) neposredno djeluju na asimilacijske organe, onda bi
usprkos postojanja vremensko prostornih gradienata unutar sastojine (B a u m-
b a c h i K a ji, 1985) morali isto tako prouzrokovati, vidljive štete i na prizemnom
šumskom raslinstvu, a ne samo na onim vrstama koje nam služe kao
biljni indikatori. Slično bi se moglo ustvrditi za utjecaj aerogenih kemijskih
promjena u tlu. Ako zakiseljavanje tla, akumulacija različitih spojeva, te
pojava visokih koncentracija monomernih Al-iona neposredno ili posredno
djeluju na rast i funkcionalnost korijenovog sistema, onda bi isto tako morale
nastajati štete na mlađim stablima, grmlju i prizemnom rašću.


Po svemu se čini da to u toj mjeri nikako nije slučaj. Tako je napr. u
čistim bukovim šumama pokrajine Hessen, u sastojinama ispod 60 godina
oštećeno samo 4´3/o, a u sastojinama preko 60 godina 26;l/t» stabala. Po čemu
se onda razlikuju stara stabla od ostalih životnih oblika u biljnom svijetu?


Odgovor na to pitanje može glasiti: stara se stabla razlikuju po cijelom
nizu sistemskih osebina koja su povezana sa njihovim neobično velikim
dimenzijama i dugim životom. Njihova veličina pretpostavlja jedan posebno
eficientan transportni sistem, jedno posebno domaćinstvo vode i hranjivih
tvari. Njihova sposobnost doživjeti duboku starost, izlaže ih dugotrajnim,
kumulativnim utjecajima zračnih polutanata, kao i njihovom postepenom
inkorporacijom i intoksikacijom. Na taj način biva promjenjeno domaćinstvo
hormona u prilog onih koji uzrokuju procese starenja.


Ako su ova razmišljanja ispravna, onda bi trebale upravo ove sistemske
osebine biti predmet intenzivnih istraživanja.


2.
ULOGA UNUTARNJEG VODNOG REŽIMA STABLA PRI NASTAJANJU
ŠTETA OD ZRAČNE POLUCIJE
Odlika je svih visoko organiziranih živih bića izvjesna autonomija, izvjesna
neovisnost od povremenih promjena životne okoline. Tako koriste
vrste drveća za vrijeme sušnih perioda unutarnje rezerve vode za održavanje
normalnih životnih procesa. Ako se te rezerve iscrpe i ostanu iz bilo
kojih razloga nenadoknađene, onda nastaju poznate štete sušenja koje nastupaju
prvo u perifernim dijelovima krošnje, a onda prije ili kasnije obuhvate
cijeli organizam.


Tako na pr. u jednoj 50 do 60 m visokoj sastojim duglazije u Cascade
Mountains u Oregonu dokazuju Warin g i Runnin g (1978) 270 m:! rezervne
vode po ha, od toga oko 75l9/o u deblima. Za održavanje transpiracije koriste
stabla dnevno do 17 m3/ha. Waring et al. (1979) izmjerili su u jednoj 40-godišnjoj
sastojini običnog bora u Škotskoj, da kratkoročno 30 do 60:l/» transpirirane
vode potiče iz unutarnjih rezervi. Nakon prvih kiša bivaju te rezerve
potpuno ili djelomično nadoknađene. U aridnim područjima ili za
vrijeme posebno sušnih godina ona se postepeno smanjuju u toku vegetacijske
periode. Tako su na pr. Borghetti i Vendramin (1987) dokazali u
jednoj 26-godišnjoj kulturi duglazije u Toskani smanjenje vodne rezerve u