DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 87     <-- 87 -->        PDF

sistema na pojedinim komponentama. Primjer za balansiranje elementa olovo
(Pb) je prikazan u si. 8. U toj bilansi se ne mogu odrediti različiti djelomični
protoci, nego se mogu indirektno izvesti iz drugih djelomičnih protoka.
To se uglavnom odnosi na primanja putem korijenja, suhu depoziciju
i isprane listove, brojevi za te protoke su procijenjene vrijednosti. Do bilansiranja
može doći za sastojinu, ali i za kompartiment tla. U si. 8 (iz S c h u 11 z
& Mayer , 1988, neobjavljeno) prikazane su takve bilanse za različite sjeveronjemačke
šumske sastojine za elemente Pb i Cd. Pozitivna bilansa prikazuje
prirast zaliha elemenata, negativna bilansa prikazuje smanjenje zaliha
elemenata. Može se prepoznati, da se u svim istraživanim šumskim sastojinama
olovo u tlu i u vegetaciji obogaćuje. Kadmij se obogaćuje samo
u vegetaciji, a tlo osiromašuje (pretežno se radi o jako kiselim tlima, iznimka
je tlo u Harstu) na Cd.


7. KORIŠTENJE BIOMASE
Eksport biomase u sječi ima kao posljedicu gubitak hranjivih tvari (mineralnih),
koji se, međutim, u S. R. Njemačkoj velikim dijelom kompenzira
taloženjem upravo tih tvari iz atmosfere. To barem vrijedi u slučaju kada
se eksportira samo deblo, a ne grane, korijenje i lišće.


Daljnji važan faktor je proizvodnja kiselina akumulacijom biomase
(npr." slaganjem humusnog sloja, kao što se to odigrava tokom razvoja sastojine)
ili eksportom biomase. Oboje ima zajedničku netto proizvodnju kiseline.
Ona iznosi pri sječi manje od 0.5 kmol H* po ha god., ukoliko se uzima
samo deblo (U 1 r i c h 1986a). Uzimanjem daljnje biomase (korijenje,
grane, lišće iglice), ova vrijednost se može znatno prekoračiti.


Slaganje biomase, odn. njen eksport pri sječi, predstavlja internu proizvodnju
kiselina u ekosistemu, koja se pribraja eksternom unosu kiselina
iz atmosferskog taloženja. U 1 ric h (1986a) je utvrdio udjel interne proizvodnje
i eksternog unosa kiselina za 4 šumske sastojine u sjevernoj Njemačkoj.
Proizvodnja kiselina tla iznosi prema tome između 16 i 50% cjelokupnog
opterećenja kiselinama.


ANTHROPOGENE UND NATtJRLICHE STOFFLtJSSE IM OKOSYSTEM WALD


Zusammenfassung


Den Anthropogcncn Einfluss auf die Oekosysteme kann man in zwei Richtungen
erkennen: Einfiihren von Stoffen aus der Atmosphare und Waldnutzung im
Sinne von Stoffaustausch.


Beschrieben wurde die trockene und feuchte Anlagerung verschiedener Elemente
und ihr Einfluss auf Nadel- und Laubwalder. Gezeigt wurde eine Bilanz
der Anlagerung von Elementen im Wald in Beziehung zu kahlen Flachen.


Untersucht wurde das Auswaschen von Elementen von den Blattern und
Nadeln, vor allem Schwermetalle (Pb, Cr, Cu, Ni).
Mit dem Austragen der Biomasse aus dem Wald gehen Nahrstoffe verloren, die
in der BR Deutschland durch Stoffe aus der Atmosphare ersetzt werden.