DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 80     <-- 80 -->        PDF

zne r "Vo Ulric h (1984) su pak pokazali, da se količina kiseline ekvivalentna
neutraliziranom dijelu u korijenom dijelu tla ponovno oslobađa, što
na kraju ipak dovodi do opterećenja šumskog ekosistema kiselinama.


Za Saveznu Republiku Njemačku, koja je visoko industrijalizirana zemlja,
mogu se pretpostaviti slijedeće relacije između rastvora tvari u nepošumljenom
području (mjereno totalizatorima bulk samplerima) i onih u
podstrešju krošnje, u svrhu grubih procjena za većinu elemenata osim K
i Mn:


Golo područje: Vegetacijski pokrov s glatkom površinom = 1 : 1.5
Golo područje: Šumska vegetacija/ravnica =1: 2
Golo područje: Šumska vegetacija/brdovit teren


— listopadno drveće =1: 2
— zimzelena crnogorica =1: 3
— maksimalne vrijednosti (S) =1: 4
4. OPADANJE LIŠĆA
Rastvor elementa povezan opadanjem lišća je također u velikoj mjeri
povezan antropogenim zagađenjem zraka. To u prvom redu vrijedi za one
elemente koji nakon svog taloženja na lišću i iglicama biva adsorbiran ili
preuzet, kao npr. teški metali (Pb, Cr, Cu, Ni); to također vrijedi za tvari
koje se kiselom kišom ispiru iz lista ili iglice. SI. 4 pokazuje rezultat jednog
eksperimenta tokom kojeg su se iglice iz jelne krošnje ispirale, i to jednom
nakon duljeg sušnog razdoblja i jednom nakon duljeg kišnog. Pokazalo se
da se nakon sušnog razdoblja ispiralo velike količine olova, cinka i kamdija
sa lišća (Godt, Schmidt & Mayer 1988). U tim pokusima se također
moglo vidjeti, da se na rubu šumske sastojine ispralo daleko veće količine
nego u unutarnjem dijelu, što je daljnji pokazatelj za porijeklo ispranih
tvari iz atmosferskih taloženja.


SI. 5 prikazuje sadržaje Cd, Pb i Zn u listovima bukve i iglicama smreke
koje su izrasle djelomično u atmosferi zagađenoj iz atmosfere a djelomično
u filtriranom zraku. Obje varijante potječu od istog drveta. Tu se vidi, da
su najveći dijelovi Pb i isto tako Cd u slučaju listova bukve atmosferskog
porijekla, tj. nisu preuzeti preko korijena drveta.


SI. 6 prikazuje udjel opalog lišća u ukupnom unosu u tlo (uključivo
lišće/iglice i podstrešje krošnje) u različitim njemačkim šumskim sastojinama.


5. PODZEMNE VODE
Antropogeni utjecaj na transport tvari s podzemnim vodama dešava se
uglavnom preko atmosferskih taloženja kiselina i tvari koje vežu kiseline.
Mjerenja u podzemnim vodama koje napuštaju tlo pokazuju da se na
većini šumskih staništa pretežni dio protona unesen ili proizveden u tlu
odbija (neutralizira). Potrošnja protona se kompenzira izbacivanjem (mobiliziranjem)
ekvivalentnih količina kationa ili određivanjem (potrošnjom)