DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Strane tvari u atmosferi s potencijalom ugroženosti za tlo i ili vegetaciju


Tabela 1


Grupa tvari
Najvažniji izvori


— kiseline i stvaratelji kiselina
sagorijevanje ugljena i ulja, sagorije-
SCX, N0X, Cb, HC1, HF van je smeća, kemijska industrija, metalna
industrija industrija stakla, metalna
ind.


NH;´ (uzimanje korijena!)
poljoprivreda


— teški
metali, npr. Pb, Cd, Cu, Ni, sagorijevanje uglja i ulja
Zn, Hg, TI, Cr, As metalna industrija
— postojani organski spojevi, npr.
sagorijevanje smeća, sagorijevanje ug-
PAK/HCH,
HCB, Dioxine, PCP ljena i ulja, kemijska industrija, poljoprivredaradioaktivne tvari nuklearke, nuklearna postrojenja, proizvodnja
oružja, medicina.
Ako se želi dobiti slika o trenutnom razvoju i aktualnoj situaciji opterećenja
stranim tvarima, potrebno je pobliže promotriti emitiranje tih
tvari. Tabela 2 daje neke primjere za procijenjene gustoće emitiranja (srednja
emitirana gustoća po hektaru površine zemlje i godinama):


Emitiranje sumpora, dušika, olova i kadmija od 1850 (srednja gustoća emitiranja
na području Savezne Republike Njemačke)


Tabela 2


1850 1900 1950 1970 1980


S (kg/ha/godina) < 5 25 55 75 65
N (kg ba godina) <2 5 5 30 36
Pb (g/ha/godina) -0 ? ? 180 do 260
Cd (g/ha/godina) ~0 ? ? 3 do 10


Može se poći od činjenice, da vrijednosti iz 1850. približno odgovaraju
»prirodnom« opterećenju. Brojke jasno govore da je nastupila dalekosežna
promjena »kemijske klime« u posljednjih 100 godina. U atmosferu su dospjele
potpuno nove tvari, kod drugih je emisija, tj. koncentracija porasla
prema redu veličina.


2.1 Taloženje kiselina i tvari koje stvaraju
kiseline
Kiselo opterećenje šumskih tala određuje se u osnovi unošenjem SO:>
i NOx i njihovim reakcijskim produktima (HjS04, HNO3). U područjima intenzivne
poljoprivredne proizvodnje (naročito stočarstvo) unošenje NFL, dolazi
do izražaja, ako se amonijak preuzima nakon njegovog odvajanja iz
biljke


NH,+ NorK + FT


ili njegovog nitrificiranja te konačno ispiranja
NH,.+ NOs~+ 2H
(Van Breemen et al. 1986).


301