DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 630* + 631.42 (430.1) Sum. list CXIII (1989) 299


ANTROPOGENI I PRIRODNI PROTOCI TVARI U ŠUMSKOM
EKOSISTEMU*


Robert MAYER**


SAŽETAK: Antropogeni utjecaj na ekosisteme očituje se u dva
smjera: unošenjem tvari iz atmosfere i iskorišćivanjem šuma u
smislu izmjene tvari.


Opisano je suho i mokro taloženje različitih elemenata i njihov
utjecaj na crnogorične i bjelogorične šume. Prikazana je bilanca
taloženja elemenata u šumi u odnosu na površinu bez šume.


Proučavano je ispiranje elemenata iz lišća i iglica, a posebno
teški metali (Pb, Cr, Cu, Ni).
Iznošenjem biomase iz šume gube se hranjive tvari koje u
SR Njemačkoj budu nadoknađene imisijom tvari iz atmosfere.


1. UVOD
Na sadržaj tvari šumskih ekosistema utječu prirodni i antropogeni faktori.
Njihovo razdvajanje je povezano s velikim teškoćama. Budući da u Saveznoj
Republici Njemačkoj, poput svih industrijskih zemalja, nema više
šuma koje nisu na bilo koji način pod utjecajem tvari koje unosi čovjek,
»prirodna sadržina tvari u šumama se danas više ne može neposredno proučavati.
Zato smo upućeni na rekonstrukciju prirodnih odnosa.


Izuzmemo li gnojenje šuma, antropogeni utjecaj u našim ekosistemima
se prvenstveno očituje u dva područja: unošenjem tvari iz atmosfere (zagađenje
zraka) i utjecajem gospodarenja, tj. iskorišćivanja, na izmjenu tvari.
Kao prvo bih se osvrnuo na prvo područje, pri čemu ću u osnovi izvijestiti o
rezultatima istraživanja koji su provedeni u Saveznoj Republici Njemačkoj.


2. TALOŽENJE ZRAČNOG ZAGAĐENJA
U šumske ekosisteme se unose strane tvari oborinama i suhim taloženjem.
Ove tvari mogu potaknuti razne procese u tlu ili dovesti do
promjena tla, koje se kasnije odražavaju na šumi i čitavom šumskom ekosistemu,
a kao posljedica utječu i na kvalitet podzemnih voda. Ovih tema
se dotiču oba prethodna referata Hildebrandta i Kreutzera.


´" Referat SIMPOZIJU: »Ekološki i privredni aspekti PROPADANJA ŠU


naMA
«, održanom u listopadu 1988. g. u Zagrebu.
*-* prof jjj- Robert Mayer, Universitat Kassel
299