DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 7     <-- 7 -->        PDF

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O PROPADANJU ŠUMA


Propadanje šuma u SR Hrvatskoj povećalo se u 1988. u odnosu na 1987.
za 26.9"i,. Tijekom 1987. utvrdili smo 26]
u dok u 1988. nalazimo 33% oštećenih
stabala. 0\>o veliko povećanje oštećenja možemo djelomično objasnilikasnim mrazom u 1988. koji značajno oštećuje bukvu, a poslije toga ljetnimrazdobljem bez oborina. Smatramo da su ova dva nepovoljna utjecaja pospješila
djelovanje imisija na šumsko drveće.


li 1985. surađivali smo u istraživanjima uzroka propadanja šuma sa stručnjacima
iz Kassela, SR Njemačka. Iz ove suradnje potekao je rad kojegaobjavljujemo iste godine u Šumarskom listu zajedno s prof. dr. V. davačem
i dr. 11. Koeniesom o imisijskom opterećenju šuma Gorskog kotara i
Like kiselinama i teškim metalima. Rezultati koje snio dobili su porazni.
Velika opterećenja su utvrđena u šumama koje su izložene industrijskojpoluciji iz Kvarnerskog zaljeva i Italije te iz industrijskih centara Hrvatske
i Slovenije i dakako, Evrope (daljinski transport štetnih supstancija).


U međuvremenu produbili smo suradnju s njemačkim znanstvenicima
koji se bave proučavanjem propadanja šuma. Zajedno s Kulturno-informativnim
centrom SR Njemačke u Zagrebu organiziramo od 5. do 7. 10. 88.
simpozij pod naslovom: »EKOLOŠKI I GOSPODARSKI ASPEKTI PROPADANJA
ŠUMA«. Na simpoziju sudjeluje šest poznatih profesora s različitih
sveučilišta SR Njemačke. To su prof. dr. K. Kreutzer, šumarska pedologija,
prof. dr. V. Glavač, biljna sociologija i fiziologija, prof. dr. R. Mayer, ekologija,
prof. dr. P. Schiitt, šumarska fitopatologija, prof. dr. G. Hildebrand,
uređivanje šuma i prof. dr. H. Schulz, tehnologija drva, a s naše strane
prof. dr. Branimir Prpić i znanstveni savjetnik dr. N. Komlenović.


Simpoziju se odazvalo oko 250 stručnjaka iz cijele Jugoslavije. Izlaganja
su simultano prevođena i razvila se bogata rasprava. Simpozij je bio vrlo
zanimljiv jer je problematika propadanja šuma rasvjetljena s različitih aspekata,
od fiziologije drveća do uređivanja šuma. Mišljenja o uzrocima i
posljedicama umiranja šuma bila su različita od optimističkih — Kreutzer
ukazuje na mogućnost poboljšanja stanja šumskog ekosistema gnojidbom,
do pesimističkih — Schiitt smatra da je nemoguće brzo i egzaktno ustanoviti
što sve pospješuje propadanje šuma jer se u zraku pojavljuje od 3 do
5 tisuća supstancija koje mogu nepovoljno utjecati na šumske ekosisteme.


U svim izlaganjima dominira, međutim, zajednička konstatacija da na
propadanje šuma značajno utječu imisije štetnih supstancija iz zraka (suha
i mokra depozicija u šumskim ekosistemima).


U ovome broju našeg časopisa objavljujemo sva izlaganja održana na
simpoziju.


Njemački profesori posjetili su Gorski kolar te obišli Gospodarsku jedinicu
Rogozno i fakultetske šume Zelesinu i Sungerski lug. Poslije pregleda


233
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 8     <-- 8 -->        PDF

zdravstvenog stanja i oštećenja stabala u šumama Gorskog kotara, dali su
mišljenje slijedećeg sadržaja:


1. Na osnovi rezultata istraživanja izncsenih na simpoziju te na osnovi
obilaska Gorskog kotara stručnjaci iz. SR Njemačke došli su do zaključaka
da su oštećenja na jeli, zatim bukvi i smreci posljedica imisija. Simptomi
oštećenja su istovjetni sa simptomima promatranim u SR Njemačkoj.
Štete na šumama Gorskog kotara pojavljuju se izrazito često u višim
predjelima i na jugozapadnim ekspozicijama okrenutim Kvarnerskom zaljevu.


2. Umiranje šuma ne ograničava se samo na progaljene sastojine bukovo-
jelovih šuma u kojima se već desetljećima vade bolesna i osušena stabla.
3. Svi stručnjaci jednoglasno dijele mišljenje da pri nastajanju oštećenja
stabala u Gorskom kotaru imaju odlučujuću ulogu depozicije sumpora.
Ovo mišljenje se temelji na rezultatima mjerenja sadržaja sumpora u iglicama
smreke te vrlo velike depozicije ovoga elementa.
4. Za spašavanje šuma se naročito preporučuje značajno smanjenje emisije
sumpornog dioksida i drugih štetnih tvari.
5. Preporučuje se, nadalje, intenziviranje istraživanja o uzrocima oštećenosti
šuma i osnivanje mjernih stanica za praćenje depozicije štetnih tvari.
6. Potrebno je provesti točnu inventarizaciju i karliranje oštećenih sastojina
s obzirom na reljef te pratiti razvoj stanja oštećenosti što treba poslužiti
kao radna osnova. Uz pomoć takvih podataka mogu se spoznati međusobna
djelovanja i kombinirani utjecaji opterećenosti štetnim imisijamate stanišnim i sastojinskim uvjetima.
To može ukazati na predisponirajuće, uzročne i popratne faktore stresa
koji uvjetuju propadanje šuma.


Kako vidimo jedan od razloga propadanja šuma je poznat, makar što
se tiče depozicije sumpora. Zaustavljanje emisija sumpornog dioksida ublažilo
bi propadanje šuma. Dalje se, međutim postavlja pitanje što je s fotooksidantima,
teškim metalima, biocidima, organskim spojevima i brojnim
drugim supstancijama koje, ili same ili u sinergističkom djelovanju izazivaju
ugibanje šumskog drveća.


Zaustavljanjem propadanja šuma uklonili bi istovremeno veliku opasnostkoja prijeti čovječanstvu. Otrovi koji ugrožavaju šume u najviše slučajevaugrožavaju i čovjekovo zdravlje. Postavlja se pitanje moramo li stanje onečišćenja
biosfere dovesti do apsurda pa tek onda započeti s akcijom spašavanja.
Pretpostavljamo da će tada biti prekasno.


Branimir Prpić