DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 54     <-- 54 -->        PDF

i Harz. U SRNJ nema uništenja šuma na velikim površinama, uslijed utjecaja
neposrednih imisija (na pr. radi SOj), kao u Erzgebirge (ČSSR DDR) ili
Isergebirge (ČSSR).


Inventarizacije oštećenosti šuma na osnovi procjene stanja pojedinačnih
stabala u SRNJ klasificiraju stabla na osnovi gubitka iglica i klorozi na pet
stupnjeva oštećenja (Tabela 1). Tabela 2 pokazuje za cijelu SRNJ na osnovi
terestičkih inventura ustanovljene površine oštećenih šuma po pojedinim
stupnjevima oštećenja i razvoj od 1983—1987. godine. Slika 1 prikazuje
razvoj oštećenja po glavnim vrstama drveća. Vidljivo je osobito jače pove-


Befinicija pojedinih stupnjeva oštećenja za pojedinačna stabla u SR Njemačkoj
prema dogovoru u Komisiji Evropske zajednice


Tabela 1


Kloroza


Osipanje iglica 11—25´% 26—60»/o 61—100"


STUPANJ OŠTEĆENJA (0—4)


do 10;´/o
11 — 25%
26 — 60»/»
> 60;»/e
odumrla stabla


Oštećenja šuma u SR Njemačkoj od 1983—1987. i godišnje promjene. Rezultati
svakogodišnjih terestrlčkih inventura. Definicija oštećenosti po tabeli 1.


Tabela 2


Stupn jevi oštećenja


Godina slabo srednje jako src dnje+ jako Ukupno
1 2 3 + 4 2—4 1—4


u "Vo šumske površine


1983* 24,7 8,7 1,0 9,7 34,4
1984 32,9 15,8 1,5 17,3 50,2
1985 32,7 17,0 2,2 19,2 51,9
1986 34,8 17,3 1,6 18,9 53,7
1987 35,0 16,2 U 17,3 52,3


godišnje promjene u °/o šumske površine
1983*—84 + 8,2 + 7,1 + 0,5 +7,6 + 15,8
1984—85 —0,2 + 1,2 + 0,7 + 1,9 + 1,7
1985—86 + 2,1 +0,3 -0,6 —0,3 + 1,8
1986—87 + 0,2 —1,1 -0,5 —1,6 —1,4


(Izvor: Izvještaj o oštećenju šuma Saveznog ministarstva za ishranu, poljoprivredu
i šume 1987)


* Podaci iz 1983. su samo uvjetno usporedivi s podacima kasnijih sredina