DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 41     <-- 41 -->        PDF

e) Dugoročno uzajamno djelovanje različitih oblika stresa povećanim
opterećenjem protonima


Dugoročna djelovanja kiselih taloga mogu dovesti do kroničnih smetnji
sadržaja hranjivih tvari i vode, ako nehumusni horizonti zbog aluminijske
toksičnosti nisu više dovoljno prokorijenjeni, te za preuzimanje vode i hranjivih
tvari stoji na raspolaganju samo humusni površinski sloj. Smetnje
ove vrste se prema U 1 r i c h u razvijaju u faktore koji pri dodatnom stresu
izazivaju akutna oboljenja.


3.5 Razmjer šteta u šumama uslijed kiselog taloženja
Neosporno je da u šumama može doći do šteta na korijenju uslijed djelovanja
aluminija i teških metala uz povećano opterećenje kiselinama. Sporno
je pak, u kojem razmjeru danas postoje šumske štete ove vrste.


Prema Rehfue s s-u (1988.), na temelju kritičke analize današnjeg
stanja znanosti, takve štete u šumama nigdje nisu potpuno dokazane. On
pretpostavlja da su dalekosežne pojave oboljenja šuma u posljednjem desetljeću
mogle biti posljedica dalekosežnog klimatskog stresa (mraz ili suša),
pri čemu su faktori imisija i tla mogli igrati regionalno i lokalno različite
uloge.


Ulric h i suradnici su, nasuprot tome, došli do uvjerenja na temelju
njihovih opsežnih ispitivanja, da šume u srednjoj Evropi na velikim površinama
pate od aluminijskog stresa i da je time u posljednjem desetljeću
uzrokovan veliki dio šumskih šteta (Ulric h u. a. 1979., Ulric h 1983.,
Ulrich u. Matzner 1983., Ulrich 1987.). U cilju otklanjanja šteta
oni ne traže samo drastičnu redukciju kiselih emisija, već i dalekosežna
zavapnjenja zakiseljenog šumskog tla.


4. EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA
Zbog dalekosežne važnosti ovog problema potrebno je provesti daljnja
ispitivanja. To vrijedi i za krečenja kao protusredstvo, ne zbog ekonomskog
ulaganja, već prvenstveno zbog higijenskih razloga u vezi s vodom, jer krečenjem
u šumama se pojačano proizvodi nitrat, što može utjecati na kvalitet
šumskih vodenih resursa.


U cilju provjere hipoteze o zakiseljenju tla, proveli smo početkom osamdesetih
godina eksperiment na otvorenom, u starijoj, vrlo prorasloj smrekovoj
sastojim, s kiselom kišom i krečenjem (Kreutzer i Bittersohl
1986.).


Pokusna sastojina se nalazi u gornjobavarsko-švapskom Alpenvorlandu
između Miinchena i Augsburga u Hoglwaldu. Tlo je jako zakiseljeno podsolasto
smeđe tlo iz ilovasto-pjeskovitog tercijarnog materijala s primjesama
lesa. Najniže pH vrijednosti su 2.8 (KC1) na prijelazu vlažnog površinskog
humusa na mineralno tlo. Opskrba hranjivim tvarima je vrlo dobra, tek je
kalija upravo dovoljno za rast. Dušik se uglavnom nudi kao nitrat, jer su
heterotrofni nitrifikanti prilagođeni kiselinama, u tlu vrlo aktivni. Srednje
godišnje oborine iznose 800 mm. Na ovom staništu se prirodno razvio submontani
fagetum kiselog tla.


267