DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 38     <-- 38 -->        PDF

d) Daljnji primjeri


Na ravnim rendzinama visinskih položaja vapnenastih Alpa boluju često
sastojine smreke od nedostataka kalija i sušnosti. Danas se ove štete pojačano
javljaju bez nekog jasnog objašnjenja. Jednako nejasno je i pojačano
javljanje nedostatka kalija na tlima iesnog vapnenca i morena južne Njemačke.


3. ŠTETE ZBOG TALOŽENJA U PODRUČJU KORIJENJA
3.1 Hipoteza o zakiseljenju tla uzrokovanom taloženjem
Ova hipoteza ne stoji samo u središtu objašnjenja uloge tla u današnjim
šumskim štetama, ona je i polazna točka za proširena ekosistemska istraživanja
šuma (U 1 r i c h i M e y e r 1987., Matzner 1988.).


Ta hipoteza polazi od toga, da se taloženje kiselih tvari, i onih koje proizvode
kiselinu, kao SOj, NOx i NIT, od početka industrijalizacije znatno povećalo,
prvenstveno u šumama, te je u mnogim šumskim tlima došlo do
opterećenja kiselinama, što znatno danas utječe na vitalnost drveća.


3.2 Stopa kiselog taloženja
Prema Ulrich u u šumama Savezne Republike Njemačke varira godišnja
stopa ukupnog taloženja kiselina između 1 i 7 kmol-a H ha. Mokro
taloženje s oborinama je uglavnom relativno malo i leži ispod 1 kmol ha.
Mnogo veće značenje ima plinovito i partikularno intercepcijsko taloženje
u području krošnje. Ono se bitno određuje vrstom drveta, gustoćom sastojine
i izloženošću sastojine. Vrlo važan je i visinski položaj, naročito što se tiče
pročešljavanja kiselih oblaka i kapljica magle kroz krošnje drveća.


3.3 Mehanizmi zakiseljenja u tlu
Protonsko opterećenje tala dešava se pritom na različite načine. U fokusu
je naravno direktni unos protona sa sastojinskom oborinom (sumporna
kiselina, sumporasta kiselina, salitrena kiselina). Važnu ulogu k tonu:
igra unos amonijaka uzrokovan intercepcijom amonijaka, što može dovesti
biološkim procesima — dijelom preko biološke cirkulacije — do prinosa salitrene
dušične kiseline.


Međutim, treba promatrati i druge mehanizme antropogenog zakiseljenja
tla. Na primjer, izgleda da dolazi do pojačanog zakiseljenja tla u neposrednoj
blizini korijena (zakiseljenje rizosfere), ako se u krošnji ispiru bazni
kationi, kao kalcij i magnezij, iz iglica i lišća. To, naime, rezultira time,
da odgovarajuće količine Ca Mg iona u rizosferi budu opet preuzete nakon
izlučivanja protona. Daljnji izvor zakiseljenja tla je i prostorno i vremensko
raspadanje ionskih tokova kada se u višeslojnoj sastojini i površinskom
humusu akumuliraju bazični kationi na neko vrijeme, tako da prvenstveno
u donjem dijelu korijenskog područja zaostane višak kiseline.