DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 37     <-- 37 -->        PDF

željeza u iglicama, da u slijedećoj zimi sadržaj klorofila ostaje relativno
stabilan.


Ovo samo po sebi nedramatično događanje prolazi u nekim regijama
kroz znatna pogoršanja, jer iglice nisu više zazelenile ili su samo djelomično
i slabo vratile zelenu boju, tako da je vitalnost drveća krajnje opala
i sastojine su unutar nekoliko godina odumrle na velikim površinama.


Po prvi puta smo primijetili umiranje borova na vapnenastom tlu u
prosincu 1972. u području opterećenom imisijama oko Ingolstadt-a (K r e u tze
r 1978.). To se dalje proširilo na vapnenasta područja. Od prije nekoliko
godina to je zahvatilo i u Švicarskoj, u Kantonu Schaffhausen auf dem
Randen, velike dijelove tamošnjih borovih šuma.


Još nije potpuno jasno čime je uzrokovano ovo pogoršanje. Stres uzrokovan
vremenom ili patološki stres se bitno izdvaja. Isto vrijedi za zakiscijenje
tla jer su tla odlično zaštićena karbonatom, prvenstveno u finom
tlu. S velikom vjerojatnošću su odlučujuća zagađenja zraka, moguće uz sudjelovanje
fotooksidanata, koji uzrokuju dodatne štete direktno na iglicama.
Utoliko se ova šteta svrstava u »nove«.


c) Nedostatak magnezija kao »novo« oboljenje smreke (Picea abies L. Karst.)
i bukve (Fagus sylvatica L.)


Prijelaz na oštećenja tla uzrokovana kiselim taloženjem predstavljaj)
vjerojatno »nova« oboljenja zbog nedostatka magnezija. »Novo« je u tome
što simptomi nedostatka nastupaju na onim staništima na kojima prije nisu
zapaženi. Na to smo po prvi puta naišli početkom 70-tih godina u Oberpfalz


skoj šumi i brdima Fichtel, gdje se činilo da postoji povezanost s nekim
područjima emisija, pa smo tada savjetovali Bavarskoj državnoj upravi, da
se dodavanje vapna u Sj. Bavarskoj u osnovi treba izvoditi s magnezijskim
vapnom.


Od početka 80-tih godina su ova oboljenja zapažena u Harz-u, Bavarskoj
šumi, Schwarzwald-u i u sjevervarskom Keupergebiet-u. Ova »nova« oboljenja
zbog nedostatka magnezija se posvuda ograničavaju na kisela tla s
vrlo malim zasićenjem lužinom, te se prvenstveno pojavljuju na visinskim
položajima srednjih planina. Prema Zottl u (1985.) pojavljuju se onda, kada
sadržaji magnezijevih iona zamjenjivih s NHiCl-om leže na dubini 0 —
10 cm ispod 50 mg g—*. Dolaze s vrlo malim vrijednostima Mg u iglicama


« 0.6 mg g—i). I opskrba s Ca u iglicama je uvijek relativno tijesna.
U svakom slučaju se čini da je loša opskrba tla samo jedan preduvjet
među ostalima; jer postoje i staništa na kojima s jednako lošom opskrbom
tla nisu primijećeni simptomi nedostataka.


Vrlo je vjerojatno da ovdje sudjeluju ostali stresni faktori. Za smanjeno
uzimanje Mg i Ca može npr. biti djelomično odgovoran povećani unos
atmogenog NH<. Razložna je i pretpostavka, da je kiselo taloženje dovelo do
pojačanog ispiranja Ca i Mg.


Mnogobrojna ispitivanja su pokazala (Kaupenjohan n i dr. 1987.,
Z 6 111 i dr. 1987., Hiitt l 1985.), što se samo po sebi i moglo pretpostaviti,
da gnojenja s magnezijem djeluju na nestanak simptoma. Time se naravno
taj uznemirujući fenomen nije eliminirao.


263