DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 630*425 1 631.41 (430.1) šum. list CXIII (1989) 261


HIPOTEZE I REZULTATI ISPITIVANJA ULOGE TLA U »NOVIM«
ŠUMSKIM ŠTETAMA*


K. KREUTZER**
SAŽETAK: Kisele kiše izazivaju značajne promjene u tlu. Gube
se hranjive tvari, a rastu koncentracije toksičnih aluminijevihoblika u rastvoru tla. Smrekove sastojine dobro opskrbljene hranjivima
i vodom mogu, barem za sada razviti djelotvorne obrambene
mehanizme. Ciljane mjere gnojenja u smislu optimalnoghranjenja mogu biti djelotvorne u ublažavanju propadanja šuma.


Kalcifikacija se pokazuje kao iskušano sredstvo za izjednačavanje
gubitka lužina u gornjem sloju tla radi otklanjanja kiselina.
Ona stimulira nitrifikaciju tako dobro da čak postoji opasnost
od kontaminacije podzemnih voda. Kalcijikacijom se mogumobilizirati teški metali.


Ciljana gnojidba i kalcifikacija nisu univerzalni lijek, a jedini
način je zaustavljanje emisija.


UVOD


»Nove« šumske štete ne pokazuju jedinstvenu sliku stanja. Prije bi
se mogli razlikovati oboljeli tipovi prema toku bolesti i simptomatici (R e hluess
1983., Bosch i Rehfuess 1988.). To pokazuje da se radi o etioioški
različitim uzrocima. U svakom slučaju bismo trebali govoriti o »novim«
šumskim štetama samo onda kada se dokaže, ili postoji jaka sumnja, da
jedan ili više stresnih faktora djeluje odlučujuće, i uvjetovani su svojim
kvalitativnim i kvantitativnim djelovanjem suvremenim, industrijskim, civilizacjskim
razvojem. Pritom ne treba postojati stres preko faktora tla.
Uloga tla je, na primjer, vrlo podređena tamo, gdje dolazi do akutnih trovanja
u području krošnje uslijed naglog povećanja koncentracije atmogenih
štetnih tvari, ili gdje sudjeluju posebni agensi, protiv kojih obrambeni
mehanizmi drveća ne mogu ništa postići.


Poznavanje uzajamnog djelovanja faktora je vrlo važno za ciljane protumjere.
U slučaju sudjelovanja faktora tla, potrebno je razlikovati


* Referat na SIMPOZIJU: »Ekološki i privredni aspekti PROPADANJA ŠUMA
«, održanom u listopadu 1988. g. u Zagrebu.
*´* Karl Kreutzer, Katedra za pedoloeiju Univerziteta u Miinchenu, Amalienstr.
52, D-8000 Miinchen 40