DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Osnovni podaci o bukovim sastojinama Tab. 4


Broj Šumsko Nadmorska ,-, .. . Biljna


Lokalitet Tip tla


plohe gospodarstvo visina Ekspoz,c.ja zaje( j nic a


1 Bjelovar Vrbovec 120 NW Fagetum croaticum
Bukovac panionicum pseudoglej
2 Sisak Pokupsko 165 NW Fagetum croaticum
Kraljeva panionicum pseudoglejDraga
3 Karlovac Pisarovina 170 O Fagetum croaticum
Lučelnica montanum pseudoglej
4 Karlovac Duga Resa 190 NW Fagetum croaticum
Bosiljevac montanum kalkokambisol
5 Gospić Jandrina 1100 SW Fagetum croaticum
Velebit-poljana sualpinum kalkomelanosol
Visočica


Reakcija tla i sadržaj teških metala u Of-horizontu Tab. 5


pH-H2Q pH-NKCl Zn
Ploha
V Sign. Sign. Sign.


1 4.84 5.31 + + + + 4.50 5.01 + + + + 106 118 2
5.11 5.53 + + + 4.39 4.81 + + + 116 99 —
3 4.85 5.23 + + 4.57 4.79 — 107 87 + +
4 5.87 6.52 + + + + 5.31 5.88 + + + 119 140 5
4.63 5.26 + + 4.33 5.06 + + 312 257 +
Cu Pb
B V Sign. B V Sign.


31 26 + 120 54 + + +
44 43 + + + 117 55 + + + +
30 21 + + + 131 63 + + +
29 20 -fc 134 88 +
49 29 + + ´+ 468 238 + +


Reakcija tla i sadržaj teških metala u Ah-horizontu Tab. 6


pH-H20 pH-N-KCl Zn
Ploha
Sign. V Sign. Sign.


1 4.08 4.45 + + + 3.29 3.57 + + + + 44 33 +
2 4.20 4.66 + + + 3.48 3.85 + + + 36 33 —
3 4.19 4.66 + + 3.43 3.72 + 42 63 4
4.67 5.71 + + + + 4.02 4.74 + + + + 42 63 4-+
5 5.13 7.17 + + + + 4.47 6.63 + + + + 200 223
Cu Pb
B V Sign. B V Sign.


1 19 10 + + + 133 40 + + +
2 12 2 + + + 84 44 + + +
3 13 9 + 78 52 +
4 43 21 + + + + 172 68 + + + +
5 60 29 + + 430 193 ´+ +


B - pridanak
V - poredba