DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 23     <-- 23 -->        PDF

3.5 Unutarnji faktori rasta
Općenito uzevši biljke najintenzivnije reagiraju na polutante u vrijeme
kada je njihova metabolitska aktivnost najveća. Listopadno drveće posebno
je osjetljivo u stadiju kotiledona i u proljeće nakon pojave novog lišća. Zimzelene
vrste dosta su izložene utjecaju SO- i drugih polutanata i zimi zbog
zadržavanja asimilacijskih organa i određene metabolističke aktivnosti koje
one imaju i tijekom tog perioda.


Kod tih vrsta njihova osjetljivost se u pravilu povećava sa starošću.
I unutar jedne vrste postoje značajne genetski uvjetovane razlike u
reakciji na polutante. Tako se npr. biljke jednog klona u tom pogledu ponašaju
vrlo slično.


4.
ISTRAŽIVANJE S-KONCENTRACIJA U ASIMILACIJSKIM ORGANIMA
ŠUMSKOG DRVEĆA U SR HRVATSKOJ
Unazad dvije godine započeli smo istraživanja S-koncentracija u asimilacijskim
organima šumskog drveća u SR Hrvatskoj. Osnovni je razlog tome
što SO- koncentracije u pojedinim područjima naše Republike prekoračuju
kritične vrijednosti. Tu su utvrđena i posebna velika oštećenja vegetacije.
Rezultati mnogih istraživanja pokazali su da SO-— koncentracije u atmosferi
utječu na porast sadržaj sumpora u lišću (Grodtinsk a 1984,
Pfeiffer 1985, Kalan i Solar 1987 i dr). To se povrdilo i u nizu
eksperimenata izvedenih u kontroliranim uvjetima (Jage r i Schultz e
1988).


Međutim, relativno visoke S-koncentracije lišća ne moraju uzrokovati
vidljive simptome oštećenja ukoliko izvor sumpora nije SO- (Turne r i
Lambert 1980).


Prve analize provedene su u istočnoj Istri te kontrolno u središnjem
dijelu Istre i drugim područjima Hrvatske. U Plominu je podignuta termoelektrana
jačine 125 MW, a u gradnji je drugi blok jačine 210 MW koji će
godišnje trošiti oko 480 tisuća tona ugljena. U blizini tog područja nalazi
se riječka industrijska zona, a značajne količine SO- pridolaze ovamo i iz
sjeverne Italije.


U istočnoj Istri zapažaju se ozbiljna oštećenja vegetacije a sve više propadaju
kulture crnog i alepskog bora.


Sušenje kultura posebno je intenzivirano 1985. godine kada su u mjesecu
siječnju nastupile ekstermno niske temperature, a nakon tog uslijedilo
vrlo suho proljeće i ljeto.


Analizama je obuhvaćeno više vrsta drveća (Pinus nigra, Pinus halepensis,
Quercus pubescens, Quercus ilex i Fraxinus ornus). Između istraživanih
vrsta utvrđene su značajne razlike u koncentracijama sumpora. Tako su
npr. u lišću crnog jasena utvrđene najviše, a u iglicama crnog bora najniže
koncentracije sumpora. Starije iglice relativno su sadržavale više sumpora.


Posebno su indikativni podaci o koncentracijama sumpora u iglicama
40—60 godina starih kultura crnog bora. Utvrđeno je da kulture crnog bora
koje se nalaze na udaljenosti od 10 km od SO- izvora imaju značajno više


249