DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Na osnovu ovih i drugih rezultata može se zaključiti da većina poljoprivredih
biljaka ne pokazuje negativne efekte kod koncentracije ispod
30 y,g´m;i SO:!- Međutim, na osjetljive vrste drveća, lišajeve, mahovine, te neke
vrste grmlja i trava SCK može štetno utjecati već kod koncentracije od oko
20 p.g m:i.


Stoga ECE predlaže da se koncentracija SO^ od 20 u.g m:l ( = 0.007 ppm)
kao godišnja srednja vrijednost postavi za kritični nivo. Prema ECE definiciji
kritična vrijednost (nivo) znači koncentraciju polutanata u atmosferi
iznad koje se direktni nepovoljni efekat na receptore, kao što su to biljke,
ekosistemi i materijali, mogu pojaviti prema dosadašnjim saznanjima.


Pod utjecajem SOj u šumskim zajednicama šire se manje osjetljive
vrste pa to dovodi do promjena u strukturi ekosistema. Općenito uzevši
kompleksni šumski ekosistemi posjeduju veći puferni kapacitet, tj. veću otpornost
s obzirom na SOj — djelovanje.


3.3 Doze i kombinirano djelovanje SOj s drugim polutantima
Doza koju prima biljka rezultat je SO^ — koncentracije i trajanja izloženosti.


Van Haut (1961) i G u deri an (1966) su utvrdili da na oštećenje
lišća i redukciju u rastu relativno više utječe porast koncentracije nego trajanje
izloženosti biljaka SO^. Sumporni dioksid u praksi najčešće djeluje
zajedno s drugim polutantima kao što su to npr. dušični oksidi ozon, PAN,
teški metali i dr.


SOi, O3 i NO2 u kombinaciji uglavnom djeluju aditivno i sinergistički.
Kada SO^ djeluju zajedno sa ozonom oštećenja lišća su jasnija i ona nastupaju
ranije (Brenna n i Lewi s 1978). Više istraživača utvrdilo je
da se kod kombiniranog djelovanja SO^ i NOJ snižava granična vrijednost
njihovog pojedinačnog štetnog utjecaja (T i n g e y et al., 1971, Whit e et
al., 1974, Ashenden i Mansfield 1978 i dr.). Nadalje je dokazano da
ako su biljke najprije izložene NO^, a zatim SO2 štetni efekat je manje izražen
nego u obrnutom slučaju, jer SO2 koči aktivnost nitrit reduktaze (W e 1bur
n et al. 1981). Od posebnog praktičnog značenja je i kombinirano djelovanje
plinovitog sumpornog dioksida i kiselih oborina.


3.4 Klimatski čimbenici i svojstva tla
Na usvajanje i djelovanje polutanata utječe temperatura, vlažnost, svijetlo
i kretanje zraka. Vlaga, svijetlo i temperatura reguliraju otvaranje
puci pa na taj način utječu i na usvajanje SO^. Općenito uzevši sa porastom
temperature povećava se osjetljivost biljaka s obzirom na polutante (G uderian,
1977, Rist i Davis 1979).


Visoka relativna vlaga zraka pospješuje izmjenu plinova i ubrzava usvajanje
plinovitih polutanata unutar širokog raspona temperature.


Nedostatak vode koči otvaranje puci i usporava izmjenu plinova. Kemijska
svojstva tla imaju posebno značenje s obzirom na djelovanje polutanata
na biljke.