DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 21     <-- 21 -->        PDF

3. ŠTETNI UTJECAJ SO, NA BILJKE
SO, utječe na vegetaciju direktno u obliku plina ili posredno na taj
način što produkti njegove konverzije sudjeluju u zakiseljavanju oborina.
Složenost ovog djelovanja vidljivo je iz sheme na str. 246.


3.1 Djelovanje SOL> na neke fiziološke procese
S02 u nižim koncentracijama pospješuje otvaranje, a u visokim zatvaranje
puci (De vid e 1986). On ulazi u unutrašnjost lista, pretežno kroz puci,
u mezofil i preko njegovih intercelularnih prostora dalje u biljku. Otvaranje
puci dovodi do prekomjernog gubitka vode, a njihovim zatvaranjem
priječi se ulaz za fotosintezu neophodnog C02. S02 koči fotosintetsku fosfosforilaciju,
tj. o svijetlosti ovisnu sintezu adenozin-trifosfata. Time se remeti
normalno odvijanje Calvinovog ciklusa i sinteza ugljikohidrata.


Zbog strukturalne sličnosti S02 i C02 molekula S02 kompetitivno ometa
vezivanje C02 na ribulozu 1,5 difosfat. Na taj se način koči ova reakcija.
Sumporni dioksid u stanicama lista inhibira nitrit reduktazu neophodnu za
pretvorbu nitritnih u amonijeve ione. Time se koči sinteza aminokiselina.
Kako SO2 s vlagom mezofila tvori kiselinu (Silviu s et al. 1975) on može
uzrokovat oštećenja membrana kloroplasta i stanica te dovesti do razaranja
čitavih tkiva (Welburn et al. 1972. Jager i Schultze 1988 i dr.).
Sve navedeno ima za posljedicu redukciju u rastu. Nevidljiva oštećenja
mogu se razvit u vidljive simptome. Oni se prvenstveno očituju u promjeni
boje lišća, kao što je to blijeđenje, žućenje i smeđenje. To može biti popraćeno
pojavom nepravilnih nekrotičnih mrlja na vrhovima i rubovima listova
kod listača, dok se kod četinjača nekroze najprije pojavljuju na vrhovima
iglica.


Lišće prerano otpada što vodi do djelomične ili potpune defolijacije.


3.2 Osjetljivost šumskog drveća
U brojnim eksperimentima utvrđena je različita osjetljivost pojedinih
biljnih vrsta s obzirom na S02.


Na osnovu dosadašnjih eksperimentalnih rezultata o dugoročnom utjecaju
S02 na pojedine biljne vrste Jager i Schultze (1988) su izradili
tabelu S02 — osjetljivosti. Odavde smo izdvojili samo podatke koji se odnose
na šumsko drveće (Tab. 1.).


S02 osjetljivost šumskog drveća Tablica 1


Raspon <30 SO, koncentracije (u.g/m3)


100—140


31—50 51—100


Pinus strobus Abie alba Pinus nigra Acer pseudo plat anus
Picea abies Populus canadensis Picea sithensis Alnus glutinosaPinus sylvestris Fagus sylvatica Populus sp. Betula pendulaPinus contort a Populus interameri-
Pinus banksiana cana var. Donk
Acer platanoidesCarpinus betulus
Quercus robur
Tilia cordata
Populus tremula