DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2. SUMPOR KAO ELEMENT ISHRANE BTLJAKA
Sumpor je za bljke neophodni konstitucioni element. Njegovo prisustvo
u biljnom materijalu utvrdio je još u prošlom stoljeću Liebi g (1859).
Sumpor biljke usvajaju preko korijena, prvenstveno kao SO-,~ ion. Prije
ugradnje u organske spojeve on se, slično kao i dušik, mora najprije reducirati.


Dokazano je da biljke iz tla mogu usvajati i manje količine organski
vezanog sumpora.


Uloga sumpora u metabolizmu biljaka je strukturalna, jer on ulazi u
sastav bjelančevina, lipida i drugih važnih spojeva, zatim katalitička pošto
je S aktivni centar pojedinih encima i sastavni dio koencima. On učestvuje
u održavanju ravnoteže oksido-redukcijskih procesa u stanici, inicijaciji diobe
stanica, povezan je s lancem prenosa elektrona i dr.


Sumpor sadrže aminokiseline cistin, cistein, metionin, glutalion i dr.
Jedna od glavnih uloga sumpora u strukturi proteina je tvorba disulfidnih
veza između polipeptidnih lanaca. Ovaj element ulazi u sastav aneurina,
biotina, penicilina i drugih važnih tvari.
Thoma s et al. (1944) su među prvima ustanovili da biljke mogu
usvajat sumpor i u obliku SO^ i da ga ugrađuju u razne spojeve.
0 1 se n (1957) navodi da pamuk može polovinu svojih potreba za ovim
elementom ishrane zadovoljit usvajanjem SO^ iz atmosfere.
Falle r (1971) je utvrdio da biljkama duhana i kukuruza može SCL
služit kao primarni izvor sumpora. Prema ovom autoru kod usvajanja S0_>
preko lišća njegovo se pretvaranje u neškodljive oblike provodi u mitohondrijima.


2.1 Suvišak sumpora
Nedostatak sumpora kod šumskog drveča vrlo je rijedak (Fiedle r e t
al. 1973, Lambert et al. 1976 i dr.).


Za razliku od tog njegov suvišak u novije vrijeme sve češće ugrožava
biljni svijet. Rjeđe se radi o suvišku sumpora u tlu, već o tome da je udio
SO2 u atmosferi mnogih područja prekoračio kritične vrijednosti. Sloga je
utvrđeno da biljke u okolišu industrijskih centara sadrže više sumpora
nego biljke koje rastu u oblastima bez industrije. Biljke, a posebno šumsko
drveće, imaju izuzetno značenje u pročišćavanju zraka od SOj i drugih štetnih
tvari, međutim, pri tome dolazi i do njihovog oštećivanja.


SO^ se smatra »klasičnim« zračnim polutantom. U brojnim eksperimentima
dokazano je da SO., sam, a posebno u kombinaciji s dušičnim
oksidima i 0:i, može značajno utjecat na uspijevanje šumskog drveća. Mora
se, međutim, naglasiti da su receptori, kao što su to npr. šumski ekosistemi,
podložni velikom broju prirodnih i antropogenih stresova te da je
SO;, u atmosferi samo jedan između tih brojnih stres faktora.


Do sada se je u Evropi S02 smatrao komponentom zračne polucije s najvećim
praktičnim fitotoksičnim potencijalom. Sada se, međutim, »sve veće
značenje pridaje ozonu (0.) i dušičnom dioksidu (N02). So2 ima kod nas posebno
značenje jer naš ugalj sadrži općenito puno sumpora, a termoelektrane
i drugi njegovi potrošači ne raspolažu uređajima za odsumporavanje.