DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 164     <-- 164 -->        PDF

Ad. 4.


Adam Pavlović , održano je više sastnaka u vezi utvrđivanja stavova i
prijedloga za donošenje Zakona o šumama u pojedinim područjima — mjestima
(Osijek, N. Gradiška, Delnice .. .) Mišljenja o šumsko privrednim područjima,
koja bi se trebala utvrditi zakonom nisu usaglašena. Sve više prevladava
mišljenje da se i ne treba iscrpljivati na dokazivanju o opravdanosti većih ili
manjih šumsko gospodarskih područja — da je mnogo važnije stvoriti uvjete
za formiranje odgovarajućih poduzeća i njihovih asocijacija na odleđenom području
uz određena ograničenja s obzirom na zadatke i ciljeve koji se moraju
postizavati zbog opće društvenih interesa (očuvanja šuma)


Bozo Pleše , kod nas prevladava mišljenje da se odvojeno (posebno) gospodari
Primorskim šumama, a na novim šum. gosp. područjima stvoriti predpostavke
za formiranje više poduzeća i određenu asocijaciju.


Ivan Maričević , smatra da u izgrađivanju prijedloga za donošenje Zakona
o šumama treba polaziti od polaznih osnova koje je u svom PRILOGU DISKUSIJI
O PRIVREDNOJ REFORMI U ŠUMSKOJ PROIZVODNJI, jasno obrazložio
prof. dr. Zvonimir Potočić.


Nikola Komlenović , svakako pozitivna rješenja koja su proizašla u šumarskoj
praksi na bazi primjene određenih odredbi postojećeg zakona treba
uvažiti u našim zajedničkim aktivnostima.


Đuro Kovačić , određene odredbe iz Zakona o šumama 1983. godine koje
su obavezivale i druge subjekte da uplaćuju financijska sredstva za reprodukciju
šuma, nužno je uz druge odredbe koje su omogućivale pozitivan utjecaj na razvoj
proizvodnje u šumarstvu ugraditi u Zakon o šumama koji će se donijeti.
Također treba koristiti iskustva iz prethodnih dugogodišnjih saznanja naše znanosti
i prakse.


Pitanje vlasništva, što postavlja i Z. Potočić treba adekvatno riješiti, jer i to
određuje naš odnos i ponašanje prema šumi.


Odboru pri SIZ-u šumarstva Hrvatske poslali smo i priloge za raspravu koje
su napisali Z. Potočić, R. Sabadi i A. Krznar članovi.


Organi našeg Saveza i Društava trebaju se uključivati u raspravu na ovu
temu i time osigurati naš utjecaj na izradu prijedloga za dopunu i izmjenu Zakona
o šumama SR Hrvatske.


Ad. 5.


Nakon obrazložena koje je dao poslovni tajnik, donijete su odluke:


— Odobravaju se sredstva za izradu dokumentacije i pripremu izvođenja
radova pod točkom 5a i b.
— Raspoloživa financijska sredstva namjenjena za redovno održavanje zgrada
i tiskanje Šumarskog lista oročiti prema datim uvjetima.
— Odobravaju se sredstva za kreditiranje nabavke zimnice za radnike u
Stručnoj službi Saveza, kako je to dogovoreno u 0 0 sindikata (ad 5 c).
391