DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 163     <-- 163 -->        PDF

PRIHODI I RASHODI ZA 1988. GOODINU


PRIHODI
Preneseni višak prihoda iz protekle godine 1.993.972.— dinara
Prihodi od SlZ-a za znanstveni rad 16.340.000.— dinara
Prihodi od vlastite djelatnosti 104.147.473.— dinara
Ostali prihodi 7.711.410.— dinara
Ukupno prihodi 130.192.855. dinara
RASHODI
Materijalni troškovi i amortizacija 64.910.446.— dinara
Osobni rashodi 61.241.089.— dinara
Ukupno rashodi 126.151.535.— dinara
Ostatak prihoda 4..041.320.—dinara


PRIJEDLOG ZA RASPODJELU OSTATKA PRIHODA
ZA PRIJENOOS U IDUĆU GODINU 4.041.320.— dinara


Ovaj izvještaj predlaže se predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, na znanje i suglasnost.


Stavka za Šumarski list iskazuje gubitak od 25.941.420.— dinara za proteklo
razdoblje, pa se predlaže Predsjedništvu da koristi sve mogućnosti za redovno
izdavanje Šumarskog lista.


Sredstva za financiranje uz redovnu pretplatu treba osigurati i iz drugih
izvora — doitacija SlZ-a za znanost, namjenskih sredstava iz organizacija udruženog
rada i odgovarjućih zainteresiranih institucija.


Ad. 3.


Ivan Maričević , znanja radi obavještava prisutne o neposrednim kontaktima
sa dr. T. Prkom i dr. Đ. K o v a č i ć em i drugima i konstatira da se
zadaci na izradi referata i koreferata izvršavaju. I drugi poslovi na pripremi za
održavanje 94. Skupštine Saveza su u toku i biti će uredno obavljeni.


Božidar Pleše, obavještava Predsjedništvo da se Natjecanje radnika šumarstva
i drvne industrije Hrvatske održava 22 i 23. lipnja 1989. g. u Petrinja i
predlaže da se odrede drugi dani za održavanje 94. Skupštine. Dogovoreno je
da se 94. Skupština održi u Domu armije u Delnicama, a drugog dana autobusom
i osobnim kolima u 8 sati krenulo bi se na »RISNJAK«, (u slučaju lošeg vremena
u Lučice. Turistički Savez Delnice primiti će rezervacije za smještaj delegata i
drugih sudionika.


Nakon kraće rasprave usvojen je prijedlog da se 94. Skupština održi 26. i
27 .lipnja 1989. godine i primljene su na znanje date obavijesti.