DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 161     <-- 161 -->        PDF

IZ
SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


8.
sjednice Predsjedništva SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske održane 26. svibnja 1989. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović,
prof. dr. Branimir Prpić, Božidar Pleše, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž.,
Viktor Wolf, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić


DNEVNI RED


1
Usvajanje ZAPISNIKA 7. sjednice Predsjedništva.


2.
Izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje, procjena za travanj — lipanj
1989. godine i utvrđivanje prijedloga za donošenje odluka o:
a) visini zakupnina u Šumarskom domu, povećanju cijena za tiskanice, knjige,
dvorane
b) vrijednosti boda za OD zaposlenih u Savezu.


c) izvještaju Odbora samoupravne kontrole.


3.
Informacija o pripremama za održavanje 94. Skupštine Saveza D1TŠDI Hrvatske.
4.
Informacija o aktivnostima u vezi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o šumama
5.
Tekuća pitanja:
a) suglasnost — odluka o izradi dokumentacije i sanaciji kanalizacijske mreže
u zgradi Šumarskog doma,
b) suglasnost — odluka o obnovi centralnog stubišta u zgradi Šumarskog
doma,
c) suglasnost — odluka o kreditiranju zimnice za zaposlene u Stručnoj službi
Saveza,
d) Odluka o pretplati na Zbornik »Josip Kozarac« u izdanju JAZU Zagreb.
e) suglasnost — odluka da se SIZ-u šumarstva Hrvatske iznajmi soba na II


katu, koju od I. srpnja 1989. godine neće koristiti CDI Slavonski Brod.


Ad. 1.


Predsjedrik A. Pavlović, t a što je usvojen dnevni red ukratko se
osvrće na r;´l! prošle sjednice, ad-i-ašavajući da je u Zapisniku to dobro napisano.
Zapisnik je usvojen bez primjedbi.


388