DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Intenzitet oštećenja listača u Evropi 1987. godine


Tabela 4


Intenzitet
oštećenja Zemlja Zdravo
(stupanj 0)
Slabo do Srednje do
osušeno osušeno
(stupanj 1—4) (stupanj 2—4)
Italija
Mađarska
86.8
84.5
13.2
15.5
3.6
6.1
Nizak
Bugarska
Finska
81.6
79.0
18.4
21.0
3.1
?
Francuska 78.6 21.4 6.5
Jugoslavija 73.9 26.1 7.5


Lihtenštajn 60.0 40.0 10.0
Španjolska 58.0 42.0 13.7


Srednji


Luksemburg 57.0 43.0 10.1
Belgija 53.8 46.2 16.0


Austrija 46.5 53.5 7.8
Engleska 45.0 55.0 20.0
Švicarska 43.0 57.0 15.0


Visok


I. Njemačka 40.4 59.6 19.2
Nizozemska 32.9 67.1 26.5
Danska 19.0 81.0 21.0
Rezultati istraživanja sumirani za sve vrste drveća ukupno pokazuju
da samo u Irskoj nisu utvrđeni podaci o propadanju šuma, zatim da je u
tri zemlje intenzitet oštećenja nizak, u deset zemalja srednji, a u 8 zemalja
su utvrđena jaka oštećenja (Tabela 2). Kod četinjača, rezultati istraživanja
su pokazali da u deset i dvadeset i dvije zemlje oštećenja iznose 45%
i više, a kreću od slabo oštećeno do osušeno (1 do 4. stupnja). To se odnosi
na ove zemlje: Dansku, Belgiju, Z. Njemačku, Jugoslaviju, ČSSR, Nizozemsku,
Švicarsku, Englesku, SSSR (Litva) i Lihtenštajn (Tabela 3a).
Kod listača, ovi rezultati pokazuju, da je od 16 zemalja nivo defolijacije
niži nego kod četinjača u 5 zemalja i to: Italiji, Francuskoj, Finskoj, Jugoslaviji
i Lihtenštajnu (Tabela 4).


U većini zemalja srednje Evrope onečišćavanje zraka je jedan od glavnih
faktora destabilizacije zdravstvenog stanja šuma. U Austriji, ČSSR-u,
Istočnoj i Zapadnoj Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Jugoslaviji, onečišćavanja
zraka je jedan od bitnih iaktora u određivanju kvalitete šumskih
sastojina. Šumski su ekosistemi pod negativnim utjecajem opterećenja
od SCX, dušičnih spojeva i njihovih atmosferskih produkata, kiselina i ozona.
Onečišćavanje zraka je faktor koji doprinosi oštećenji šuma u Bugarskoj,
Danskoj, Mađarskoj, Italiji (Bolzano-Allo Adige) i F-ngleskoj.