DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 151     <-- 151 -->        PDF

SAD: Površina šuma iznosi 298,000.000 ha ili 32,7% od ukupne površine
(158,000.000 ha četinjače, 140,000.000 ha listače). Istraživanja se uglavnom
provode na regionalnom nivou i za sada ne pokazuju da onečišćavanje zraka
značajno utječe na propadanje šuma. Anketa, koja se provodi u Evropi
planirana je za 1988. godinu.


Jugoslavija: Površina šuma iznosi 9,125.000 ha ili 41% od ukupne površine
(7,900.000 ha listače i 1,225.000 ha četinjače). Prema rezultatima istraživanja
u 1987. godini utvrđeno je da je ukupno oštećeno 32,2% stabala,
ali je ona različita obzirom na vrste drveća.


ZAKLJUČAK


Od 1986. do 1987. godine ukupno je 26 zemalja Evrope, te Kanade i
SAD sudjelovalo u istraživanjima o propadanju šuma.


Grčka i Portugal više pažnje poklanjaju ljetnim šumskim požarima
nego propadanju šuma uslijed onečišćavanja zraka. Te dvije zemlje su tek
pristupile osnivanju ploha u mreži od 16 x 16 km. Turska je izvjestila da
će prve rezultate objaviti 1989. godine.


Usklađivanje metode procjene i klasifikacije postignuto je na seminarima
u ČSSR i Z. Njemačkoj.


Neke istočnoevropske zemlje će pokusne plohe u mreži 16 x 16 km
osnovati 1988. (Bugarska, Istočna Njemačka) ili 1989. (Mađarska, Poljska).


Sastanak cxperala za mediteranske zemlje održan je u Španjolskoj u mjesecu
studenom 1987. te Italiji u lipnju 1988. godine.


U utvrđivanju zdravstvenog stanja šuma u Evropi učestvovalo je 30
zemalja, od čega su 22 zemlje provele istraživanja 1987. godine. Istraživanja
su provedena prema uputama ECE. Ona su provedena na cijelom teritoriju
u 14 zemalja, a na regionalnom nivou u 8 zemalja. Ostale će zemlje
istraživanja provesti u 1988. ili 1989. godini.


Površina šuma na kojima su provedena ova istraživanja iznosi 103,000.000
ha, od čega 57,000.000 ha otpada na četinjače, a 46,000.000 ha na listače.
Osnovano je ukupno blizu 30.000 pokusnih ploha, te analizirano oko 330.000
stabala. Prema tome ova istraživanja u 1987. godini provedena su na oko
50" u šuma četinjača i na 40"» šuma listača.


Rezultati ovih istraživanja su pokazali da su listače jače oštećene od
četinjača u 6 zemalja. Značajno su se povećala oštećenja na bukvi i hrastu
u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Švicarskoj i Nizozemskoj.


U nekim zemljama su ova istraživanja također pokazala da su starije
sastojine oštećene jače od mlađih sastojina. Predominantna i dominantna,
kao i rubna stabla jače stradavaju nego stabla u sklopu.


Pregled zemalja učesnica koje su provele ova istraživanja bilo na nacionalnom
ili regionalnom nivou dat je u Tabeli 1. U Tabelama 2, 3a, 3b
i 4 dati su pregledi o zdravstvenom stanju analiziranih stabala na pokusnim
plohama.


377