DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 150     <-- 150 -->        PDF

Irska: Površina šuma iznosi 380.000 ha ili 5,5% od ukupne površine.
Sva analizirana stabla su ispod 60 godina starosti i osutost je utvrđena na
svega 6,3% s´tabala.


Italija: Površina suma iznosi 8,675.000 ha ili 24,7n/o od ukupne površine,
ali svega 2,600.000 ha su visoke šume. Oko 80",, otpada na listače, a 20%
na četinjače i mješovile šume.


Podaci o propadanju šuma dani su za provinciju Balzamo-Alto Adige.
Neoštećenih stabala u toj provinciji u 1987. bilo je 84,7%.


Liechenstein: Povrišna šuma iznosi 7.750 ha ili 48,4",, od ukupne površine.
Osulost kod smreke se kreće do 46"o, kod jele iznosi 76"/u, a kod
bukve 63%.


Luxemburg: Površina šuma iznosi 88.000 ha ili 34"o od ukupne površine.
Rezultati ankete su pokazali da osutost iznosi 34,6" u.


Nizozemska: Površina šuma iznosi 311.000 ha ili 7,5% od ukupne površine.
Utvrđeno je da je 42,6"u vitalnih stabala, dok je 1984. bilo 50,8"/o vitalnih
stabala.


Norveška: Površina šuma iznosi oko 6,700.000 ha ili 22"/o od ukupne
površine, od čega 88"u otpada na četinjače (obična smreka i bor), a svega
12% na listače. Anketom je obuhvaćena površina od oko 961.000 ha, analizirano
je dko 7.625 stabala, od čega je 64,1" „ vitalnih stabala.


Poljska: Površina šuma iznosi 8,700.000 ha ili 27,7",, od ukupne površine.
Istraživanja su provedena na 23.400 plohe, a analizirano je oko 700.000
stabala. Rezultati analize pokazuju, da je svega 14,6"u stabala pokazalo osutost,
tj. smanjenu vitalnost.


Portugal: Površina šuma iznosi 2,976.000 ha ili 34,8% od ukupne površine.
Na četinjače otpada 1,400.000 ha a na listače 1,576.000 ha. U Portugalu
nije utvrđeno propadanje šume uslijed onečišćavanja zraka.


Španjolska: Površina šuma iznosi 11,900.000 ha ili 23.4´ <. od ukupne površine
(47"o četinjače, 53°/o listače). Anketom je utvrđeno da je 63"„ stabala
potpuno zdravo.


Švedska: Površina šuma iznosi 23,700.000 ha, ili 58"u od ukupne površine
što Švedsku čini jednom od najšumovitijih zemalja. Anketa je provedena
na 10.686 s´tabala i 68,3"u su potpuno zdrava stabla.


Švicarska: Površina šuma iznosi 1,200.000 ha ili 28,7"„ od ukupne površine.
Rezultati ankete su pokazali da je 56% stabala oštećeno.


Turska: Površina šuma iznosi 20,200.000 ha ili 26,2" „ od ukupne površine.
Podataka o propadanju šuma još nema.


SSSR: Podaci o propadanju šuma nisu poznati za Ukrajinu. Površina
iznosi 811,000.000 ha ili 36,2% od ukupne površine. Na četinjače otpada
540,000.000, a na listače 150,000.000 ha. Rezultati istraživanja su pokazali
da je svega 41% potpuno zdravo.


Engleska: Površina šuma iznosi 2,200.000 ha ili 9,8"u od ukupne površine.
Istraživanja koja su provedena 1986. i 1987. godine su pokazala da
je samo 44"« stabala zdravo.