DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 15     <-- 15 -->        PDF

ZAKLJUČNE NAPOMENE


Sva dosadašnja istraživanja u Hrvatskoj ukazuju na vezu između promjene
»kemijske klime« i propadanja šuma. Može se nadalje povući zaključak
da su šume prirodnog sastava otpornije na pojavu propadanja šuma
od monokultura.


Utvrđeno je, nadalje, da su šumske sastojine zaštićenih položaja (uvale
i slični reljefni oblici) gotovo neoštećeni i da su južne ekspozicije i viši položaji
(više od 800 m n v) značajnije oštećeni od nižih položaja i sjevernih
ekspozicija.


U smislu naših dosadašnjih zapažanja i praćenja pojave propadanja
šuma smatramo da je kod budućih postupaka sa šumskim sastojinama potrebno
dogovoriti ove ciljeve:


1. Osigurati obnovu osušenih šuma s ciljem stvaranja prirodnih mješovitih
sastojina koje, kao i mlada stabla pokazuju veću vitalnost. Izbor
vrsta drveća potrebno je obaviti u skladu sa sadašnjim stanjem staništa
uz korištenje prirodnog pomlađivanja.
2. Nastaviti s istraživanjem uzroka i posljedica propadanja šuma uz
korištenje trajnih pokusnih površina, bioindikacijskih točaka i novopoloženih
pokusnih ploha čiji izbor indicira popis oštećenja šuma. Intenzivirati
multidiscipilinarna istraživanja šumskih ekosistema u svim njegovim komponentama
(biotop, fitocenoza, zoocenoza, destruktori) s ciljem utvrđivanja
odnosa polutanti — biotop, biocen, stabilnost šumske sastojine, opterećenje
drveća i tla.
3. Nastojati spriječiti emisije štetnih supstancija u nas koje nepovoljno
utječu na šume, a kad postoji indicija da imisija dolazi iz inozemstva poduzeti
na međunarodnom planu mjere da se ona spriječi.
4. Onemogućiti puštanje u pogon svakog novog industrijskog ili energetskog
postrojenja koje onečišćuje okoliš, a nije osiguralo uređaje za spriječavanje
onečišćenja.
5. Osigurati sredstva za saniranje šteta i obnovu šumskih sastojina pogođenih
pojavom propadanja šuma od poznatih i dokazanih onečišćivača
okoliša.
6. U području nizinskih šuma koje su općenito vrlo osjetljive na promjene
vodnih odnosa, eventualne vodotehničke zahvate provoditi tako da
ne dođe do promjena. Tu se misli na regulacije rijeka, izgradnju hidrocentrala,
drenaže i dr.
LITERATURA


Glavač, A., Koenies, H., Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u
bukove i bukovo-jelovve šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije, Šumarski
list, 9—10, Zagreb.
Komlenović, N, Pezdirc, N., 1987: Koncentracije sumpora u lišću nekih
vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju, Šumarski list, 1—2, Zagreb.


Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N., Rastovski, P, 1988: Utjecaj
polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
(u tisku.).