DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 147     <-- 147 -->        PDF

PREGLEDNI CLANXI — REVIEWS
UDK 630* 49 (4) Sum. list CXIII (1989) 3 + 3


PROPADANJE ŠUMA U EVROPI


Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČANv


SAŽETAK: Godišnji izvještaj o sušenju šuma i onečišćavanjuzraka za 1987. godinu izradio je Programski koordinacioni centar
(PCC) uz pomoć »Ekološkog programa Ujedinjenih naroda«
(UNEP) i Sekretarijata ekonomske komisije Ujedinjenih naroda
za Evropu (ECE). Ovaj pregledni članak napisan je na osnovu spomenutog
izvještaja kao i priložene literature.


UVOD


Izvještaji o pogoršanju zdravstvenog stanja šuma iz mnogih evropskih
zemalja doveli su do osnivanja »Međunarodnog programa za procjenu i
kontrolu djelovanja onečišćivača zraka na šume« (The International Cooperative
Programme on ´the Assessment and Monitoring of Air Pollution Effect
on Forests). Program je osnovan u okviru »Konvencije o daljinskom
prekograničnom transportu onečišćavanja zraka« 1985. godine. Sjedište »Programa
« su u ČSSR (istočnoevropske zemlje) i Zapadnoj Njemačkoj (zapadnoevropske
zemlje). Konvenciju su prihvatile 32 evropske zemlje, a potvrdilo
je 30 zemalja, među kojima i Jugoslavija.


Pregled oštećenja šuma za 1987. godinu sastavljen je na osnovi podataka
iz 22 evropske zemlje, pokrivajući ukupnu šumsku površinu (14 zemalja)
ili nepotpunu šumsku površinu (8 zemalja). Naknadno su podatke
poslale Kanada i SAD.


PREGLED OŠTEĆENJA ŠUMA U EVROPI 1987. GODINE


Na osnovu »Metodologije i kriterija za izbor uzoraka, procjenu, kontrolu
i analizu efekata uslijed djelovanja polutanata na šume«, izrađen je
Drugi evropski pregled zdravstvenog stanja šuma u 1987. godini.


Općenito govoreći »Pregled« sadrži ad hoc procjenu stupnja oštećenja
i smanjenja vitaliteta izražavajući zdravstveno stanje u (trenutku procjene,
te se radi toga ne mogu donijeti drugačiji zaključci osim onih koji se odnose
na djelovanje biotskih ili abiotskih faktora. U nekim zemljama istraživanja
pokazuju da onečišćavanje zraka igra glavnu ulogu u propadanju
ma. Svakako da se u mnogim slučajevima propadanje šume ne može objasniti
ako se ne uzme u obzir djelovanje onečišćavanja.


* Dr Nikola Komlenović i dr Joso Gračan, Šumarski institut Jastrebarsko
373