DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U Gorskom kotaru su česti vjetrovi južnog smjera koji donosi štetne
supstancije naše industrije (Rijeka, Plomin 1, Bakar i dr.) i iz Italije što
uvjetuje suhu i mokru depoziciju kiselina i drugih otrova u šumske ekosisteme
(G 1 a v a č et al. 1985).


SUŠENJE HRASTA LUŽNJAKA


Propadanje hrasta lužnjaka zauzima danas velike razmjene u srednjoj
Posavini i nešto manje u drugim dijelovima njegova areala u Hrvatskoj. Vidjeli
smo iz grafikona i da je hrast lužnjak sveukupno oštećen 38´«, da na
oštećenja 3 i 4 otpada 9"/t, što višestruko prelazi vrijednost godišnjeg etata.


Osnovni razlog propadanja hrasta lužnjaka je najvjerojatnije u promjeni
vodnog režima u hrastovim nizinskim šumama (regulacija rijeka, izgradnja
hidrocentrala, hidromelioracije) te zagađenost zraka i poplavne vode što
opterećuje krošnju i tlo. Hrast lužnjak je vrlo osjetljiv na sušu, ali i na
zabarenu vodu tijekom vegetacijskog razdoblja.


Velika sušenja hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka, obične jele i drugih
vrsta drveća u nas, uvjetovana su kombinacijom djelovanja više nepovoljnih
laktora gdje klimatske promjene (suša, zimske studeni), aeropolucija i
promjena prirodne strukture šuma imaju presudnu ulogu.


PROPADANJE ŠUMA U JUGOSLAVIJI


Informaciju o propadanju šuma u Jugoslaviji dajemo prema Sisi ; j e v iću
(1988) iz kojega se u osnovnim crtama vidi raspored intenziteta oštećenja
u pojedinim dijelovima naše zemlje. Iz pregleda se vidi da je Hrvatska
na predzadnjem mjestu što smatramo da daje krivu predodžbu šuma u
našoj republici u kojoj su vrlo značajno oštećene glavne gospodarske vrste
drveća (jela, hrast lužnjak, hrast kitnjak, poljski jasen).


Republika ili
pcKrajina U
S it LI p a n j1
oštećenj a
2 3 i 4
Slovenija 52 28 14
Vojvodina 55 27 15
Makedonija 62 33 4
Crna Gora 66 22 9
Bosna i Hercegovina 70 20 7
Hrvatska 74 18 6
Srbija 89 6 3
Jugoslavija 68 23 6


Ovaj popis oštećenja odnosi se na 1987, a slijedeći će se obaviti 1990.
U SR Hrvatskoj popis se obavlja i 1988.