DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 137     <-- 137 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
(JDK 630´" 425 + 631.4 Sum. list CXIIT (1989) 363


KRITIČNE VRIJEDNOSTI OPTEREĆENJA
SUMPOROM I DUŠIKOM


Nikola KOMLKNOVIĆ, Joso GRAĆAN


SAŽETAK: U ovom prikazu opisan je rad seminara Radne
grupe: »Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom«.
Seminar je održan u Skoklosteru u Švedskoj od 19. do 24. ožujka
1988. godine.


UVOD


Kritična opterećenja (Loads) LI posljednjih nekoliko godina uzeta su
kao koncept razvoja i primjene kontrolnih strategija prekograničnih onečišćenja
zraka. U okviru Međunarodne konvencije za prekograničnu onečišćenost
zraka na velikim udaljenostima ovaj je koncept upotrijebljen u analizama
kontrolnih strategija u Evropi.


Kritično opterećenje prvi je put upotrebljeno od strane Skandinavskog
savjeta ministara na sastanku u Norveškoj 1986. godine. Termin »kritično
opterećenje« (Critical Load) je definiran i date su granične vrijednosti za
kritična opterećenja sumporom (zakiseljavanje) i dušikom.


Tijekom ožujka 1988. godine Skandinavski savjet ministara u suradnji
sa UN-ECE je organizirao ekspertski sastanak Radne grupe radi daljnjeg
objašnjenja i definiranja koncepta kritičnog opterećenja. Sastanak eksperta
Radne grupe bio je organiziran u 4 podgrupe, i to za:Kritična opterećenja šumskih tala i podzemne vode sumporom,

Kritična opterećenja terestičkih ekosistema dušikom,

Kritična opterećenja površinskih voda sumporom i dušikom,

Biološke posljedice prekomjernog opterećenja terestičkih ekosistema
dušikom.
Koncept kritičnog opterećenja tek je na početku. Dosadašnja znanstvena
saznanja o toj su problematici još uvijek mala. To je posebno slučaj
kod dušika, gdje dugotrajne efekte njega samog i u kombinaciji sa zakiseljavanjem
treba još studioznije izučavati. Radi toga, cilj ovog Sastanka
nije bio davanje apsolutno točnih kritičnih vrijednosti opterećenja, već
da se dadu najbolje sadašnje moguće procjene i poticaj za daljnja istraživanja.
Također se pretpostavlja da će dane vrijednosti za kritična opterećenja
biti od koristi kod prvih procjena ugroženih područja u raznim
dijelovima Evrope.


* Dr Joso Gračan, dr. Nikola Komlcnović, Šumarski institut Jastrebarsko