DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 134     <-- 134 -->        PDF

Kailiđis , D. S., 1985: Ripansi fisikou perivallondos. Iahoudi — Iapouli, Thessaloniki


Keremidčiev, M., 1953: Vredi ot gabotvorkata (Ocneria d is par L.) po
našite gori i merki za borba srešču neja. Naučni trudove na NIIGGS, Tom
II, 243—394


Leontovyc, R. i Pa točka, J., 1987: Vyskyt a vyznam hromadneho hynutia
dubov vo svete a na Slovensku. Vedecke Prace Vyskumneho Ustavu Lesneho
Hospodarstva vo Zvolene, Zvolen


Lešnjak , M., 1987: Primarni vzroki za pojav umiranja gozdov. Gozdarski vestnik,
9, Ljubljana, 392—399
L o n č a r i ć, Z., 1988: Zabrinjavajuće zdravstveno stanje naših šuma. »Slavonska
šuma«, 237/238, Vinkovci
M a č e k, J.: 1988: Propadanje aozdov — najtektnejši problem pri varstvu okolja.
Mohorjev kalendar 1988,´ Ljubljana, 89—91
Marinković , P., 1987: Uzorci, simptomi i značaj sušenja i propadanja šuma,
»Šumarstvo«, 5, Beograd, 7—30


Marinov , L, Gavrilov , D., 1980: Vlijanie na otvodnjavaneto vrhu rasteža i
produktivnost ta na polskija jasen i černata elša Gorsko stopanstvo, 4, Sofija,
39—42
Marinov , L, Kunev , K., 1981: Kamčijskijat longoz — unikalen predstavitel na
longoznite gori v Evropa. Gorsko stopanstvo, 7, Sofija, 27—30
M 1 i n š e k, D., 1987: Mednarodno posvetovanje znanstvenikov o umiranju gozdov.
Gozdarski vestnik, 9, Ljubljana, 419—420
Nastran , Z., 1986: Izvještaj o propadanju i umiranju šuma u SR Sloveniji i
mere za sanaciju. Ljubljana
N i k o I i ć, S., 1987: Tehnološka i planska problematika u šumarstvu kao posledica
sušenja šuma. »Šumarstvo«, 5, Beograd, 142—147
Pet račić, A., 1926: O uzrocima sušenja hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji.
O pojavi sušenja sa šumsko-uzgojnog gledišta. Glasnik za šumske
pokuse, 1, Zagreb, 119—127
Piškorić , O., 1985: Allgemeine Forstezitung br. 6, VI 1985, svezak namijenjen
»Godini šume«, prikazi članaka. Šumarski list 9—10, Zagreb, 513—517
Prihoda , A., 1982: Odumirani dubu. Lesnicka prace, 61, 34—36


Prpić , B., 1986: Ekologija šuma — razvoj i primjena. Šumarski list, 7—8, Zagreb,
279—281
Prpić , B., 1988: Umiranje šuma — uzroci i posljedice. Šumarski list 5—6- Zagreb,
193—194


Prpić, B., 1988 a): Sušenje hrasta lužnjaka (Que reus robur L.) u SR Hrvatskoj.
Savjetovanje »Propadanje šumskih ekosistema«, Igman, 1988.
Prpić, B., Komlenović, N. i S e 1 e t k o v i ć, Z., 1988: Propadanje šuma u


SR Hrvatskoj. Šumarski list 5—6, Zagreb, 195—215
Prpić, B., Seletković, Z., Preb ježić, P., 1988: Utjecaj cestovnog prometa
na umiranje šuma u sjeverozapadnim Dinaridima Jugoslavije, Raspored
i djelotvornost fotooksidacije u alpskom prostoru. Međunarodni simpozium,
Garmisch-Partenkirchen
Radoman , P., 1961: Život i njegova evolucija. Zavod za izdavanje udžbenika
NR Srbije. Beograd
Rašev , S.,1988: Opasni vrediteli po papkite i listata na polskija jasen. Lesnoj
žurnal, 1. Sofija, 11—12
Remic , C, 1985: Kako ustaviti umiranje aozdov. Gozdarski vestnik, 7—8, Ljubljana,
276—278
*** Propadanje (umiranje) gozdov v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 10, 1985, Ljubljana,
356—362
*** Mnenje o genetskih vzrokih propadanja in umiranja aozdov. Gozdarski vestnik,
10, 1985, Ljubljana, 362—364


360