DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Jones iHendershot (1988) kao »dessechement generalise«, t j. opće sušenje,
što znači da se govori i o sušenju, ali je ono ovdje uži pojam od
propadanja.


Na engleskom govornom području za drveće i šume ne kaže se da
umiru (die) nego odumiru (die back). Često se susreće i izraz forest decline
(Schutt, Cowling, 1985; Carrier, 1986; Henrichsen, 1986).
Pod naslovom »Forest decline in Central Europe« održan je npr. simpozij


o propadanju šuma u Helsinkiju 1985. godine. Riječ decline znači, između
ostalog, pogoršavali se, gubiti snagu, približavati se kraju i si., a općenitim
izrazom decline disease (disease engl. bolest) označuje se u fitopatologiji
bilo koja opasna biljna bolest s progresivnim pogoršanjem.
I konačno, u njemačkom jeziku glagol umrijeti (sterben) upotrebljava
se slično kao u romanskim jezicima, jednako za ljude, životinje i biljke,
s tom razlikom što se glagolska imenica das Sterben može pojaviti uz naziv
za drveće (npr. Eichensterben) ili šumu (Waldsterben), dok to nije
moguće u romanskim jezicima, gdje su za iste pojmove u upotrebi naprijed
navedeni izrazi, koji sa umiranjem čak nemaju nikakve veze (deperissenitnl,
deperimento, perecimiento. . .). Ne postoji, dakle, ni u jednom od
navedenih evropskih jezika, osim u njemačkom, termin koji bi se na naš
jezik mogao prevesti kao umiranje šuma. To je još jedan dokaz da je umiranje
šuma prijevod, i to loš, njemačke riječi Waldsterben. Paradoksalno
je da je on nastao upravo u Sloveniji, republici koja je u nas do sada
najviše postigla ne samo u istraživanjima zdravstvenog stanja svojih šuma
(bar u pogledu utjecaja onečišćenog zraka na šume) već i na stvaranju domaće
šumarske terminologije.


KADA ŠUME IPAK MOGU »UMIRATI«


Za razliku od znanosti, u lijepoj je književnosti sloboda izražavanja
daleko veća, gotovo neograničena, a vrijednost književnog djela mjeri se
posve drugim mjerilima nego znanstvena publikacija.


Španjolski pisac Alejandro C a s o n a napisao je dramu pod naslovom
»Drveće umire uspravno«, a australska spisateljica Colleen Me Culloug h
roman pod naslovom »Ptice umiru pjevajući«. (Imali smo prilike gledati
TV enkranizaciju tog romana.) U ovim bi primjerima, dakako, bio neumjestan
prigovor da drveće i ptice ne umiru nego ugibaju. Upravo riječ umiru
daje tim naslovima posebnu literarnu vrijednost. Slično je npr. i s poznatim
romanom »I vječno pjevaju šume« norveškog pisca T. Gulbrans s
e n a.


Profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Ugrenović ,
osim velikog broja znanstvenih radova, napisao je i knjigu pod naslovom
»Šuma i čovjek«, u kojoj, kako sam kaže, ne iznosi ništa novo, nego mu
je želja da staro i poznato kaže novim načinom. A to novo je drukčiji način
izražavanja, različit od onoga u stručnim i znanstvenim radovima. To je
jezik lijepe književnosti, s mnogo metafora i drugih pjesničkih ukrasa. Pisac
kaže da »hrast priča«, govori o »jadima bukve«, »razgovoru između mora
i šume«, o tome kako »i mrtva šuma zanosi pjesmom«; pita se »što to


356