DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 13     <-- 13 -->        PDF

marskim radom u ovome stoljeću postignuta je povoljnija struktura u novoosnovanim
šumskim sastojinama, mlađe sastojine su danas prirodnije strukture


SUŠENJE JELE


Prvo sušenje jele u Hrvatskoj zabilježeno je 1900. godine u šumi Skamnici
pokraj Ogulina. Do 1948. nema sušenja ove vrste većih razmjera. Te
godine javlja se sušenje jele u Sloveniji, a već 1951. godine u Gorskom kotaru.
Ono se postepeno širi i 1967. godine zahvaćen je skoro čitav Gorski
kotar. Istraživanja koja su tada obavljena ukazuju na promjenu klime u
smislu njena zatopljenja koje je započelo 1935. i trajalo do šezdesetih godina.
Zaključeno je da je djelomično propadanje jele uzrokovano nizom
nepovoljnih faktora od kojih je posljednji u nizu jelov moljac (A n d r o i ć,
1975).


Ukazano je, međutim na veliku vitalnost jela u optimumu areala u Hrvatskoj
(često rađanje sjemena, duboka i prostrana korijenova mreža, fiziološko
srašćivanje korijenja susjednih stabala, regeneracija iglica) što je rezultiralo
njenim brzim oporavkom (Prp i ć, 1975).


U zadnjih desetak godina stanje jelovih šuma se, međutim pogoršalo.
Jelove krošnje se prorjeđuju, a brojna stabla ugibaju.
Istraživanja obavljena 1985. (Glava č i dr.) ukazuju da su bukovo-jelove
šume Gorskog kotara značajno opterećene unosom kiselina i teških metala.


Reljefno zaštićeni položaji su bili manje opterećeni. Šumske sastojine
u kojima je utvrđeno veće opterećenje kiselinama i teškim metalima bile
su i više oštećene.


Jela u nas iz godine u godinu sve više propada. Njeno najintenzivnije
propadanje događa se u Gorskom kotaru. Popisom oštećenja jelovih stabala
1987. dobili smo za područje Delnica i Čabra ovaj rezultat:


Stupanj oštećenja 0 1 2 3 i 4
Abies alba 15 33 38 14


U reljefno zaštićenim mjestima te u vlažnijim biotopima jelova stabla
bila su manje oštećena.


Zanimljiva su naša zapažanja stupnja oštećenja jele u fakultetskoj šumi
Zalesini koja smo obavili 1971. i 1987. na istim stablima i metodom koja
je identična današnjem dogovoru o stupnjevima oštećenja. Tada je izabrano
200 stabala u različitim šumskim zajednicama jelovo-bukovih šuma. Rezultate
utvrđivanja oštećenja dajemo u grafikonu broj 2.


Iz grafikona se vidi da je stanje jelovih stabala u zadnjih 20 godina pogoršano
kako u šumskoj zajednici Blechno-Abielctum iznad silikatne podloge
tako i u šumskoj zajednici Abicti-Fagelum illyricum iznad vapnenaste
i dolomitne podloge. U posljednjoj se, međutim, na sjevernoj ekspoziciji za
razliku od južne broj neoštećenih stabala čak i povećao u odnosu na južnu
ekspoziciju iste šumske zajednice te u odnosu na šumsku zajednicu Blechno-
Abietetum u kojoj smo stabla izabrali u različitim ekspozicijama.