DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Slično je i u ruskom: otmiratj, otmiranie (odumrijeti, odumiranje) i
umiratj, umiranje (umirati, umiranje). U niskoj stručnoj literaturi osim
toga nalazimo izraz gibelj (ugibanje): »Ekologo-fiziologičeskie aspekti gibe-
Iji iskustvenih nasaždenii hvoinih porod« (H i d a š e 1 i, 1987). Slično je i u
ukrajinskom: umrijeti je umerli, nomerti, (umirati je umirati, pomirati),
a (u)ginuti je (za)ginuti.


Ni na poljskom jeziku ne govori se o umiranju drveća (umierać, polj.
umirali), nego o odumiranju (polj. zamieranie). Tako npr. naslov jednog
rada Giertych a (1987) glasi: »Zamieranie ivierka Picea abies (L.) Karst
w suchvch latach 1982—1984, a zmiennošć genetyczna«. U ruskom sažetku
»zamieranie« je, u skladu s ruskim nazivom, prevedeno kao »otmiranie«.


U mađarskom se upotrebljava izraz sarodds (sušenje) ili još češće
pusztulds (propadanje), npr. »tolgvpusztulas« za sušenje hrasta (V a r g a,
1980), i erdopusztulds za sušenje šuma. Nikada se ne kaže da šuma umire
(meghal, madž. umrijeti).


Ni u grčkom se ne upotrebljava riječ umirati (petheno) kad je u pitanju
šuma ili drveće, nego odumirati (nekronome). Tako npr. »ta dendra
nekrononde« znači »drveće dumire«, »i erithrelati nekronete« — »smreka
odumire«, »nekrosi tis elatis« — »odumiranje jele«, a »nekrosi ton dason«


— »odumiranje šuma« (grčki izrazi prema Kai l id i su, 1985). Kad je već
naprijed naveden grčki izraz »thanatos tou dasous« (Dimitriadis , 1988),
mora se uzgred napomenuti da je i to loš prijevod njemačke riječi Waldslerben,
jer thanatos znači smrt, njem. Tod, a ne umiranje ili ugibanje,
njem. Sterben. A »smrt šume« nije značenjski adekvatno riječi »Waldsterben
«.
U romanskim se jezicima glagol umirati redovito upotrebljava jednako
za ljude, životinje i biljke. Ipak, ni u njima ne postoji izraz umiranješuma. Evo nekoliko primejra iz španjolskog: »los arboles pueden morir«
(Servieio de Plagas Foreslales, 1960) znači doslovce »stabla mogu umrijeti
«, a ». . . los castanos terminan por morir« (Torres , 1964) — »kesteni
na kraju umiru«. Morir (umrijeti) se upotrebljava i onda kad se radi o
dijelu stabala: »... muere toda la parte que crece ipor encima de la zona
infeetada« (Torres , 1964) znači »umire čitav dio koji raste iznad inficirane
zone«. Razumije se da mi u tim slučajevima »morir« nećemo prevesti s
umrijeti, nego ugirfuti ili odumrijeti.


U talijanskom jeziku nalazimo riječ moria za masovno umiranje ljudi
i ugibanje životinja ili biljaka (obično zbog neke zarazne bolesti), kojemu
najbolje odgovara naša riječ pomor ako se radi o ljudima (npr. pomor
dojenčadi) i životinjama (npr. pomor stoke) ili ugibanje ako je riječ o biljkama.
Tako npr. »La moria dell´ ohno« (Goidanich , 1934) znači ono što
mi nazivamo »epidemijskim ugibanjem brijestova« (Vajda , 1952). Pomor
u ovom slučaju ne bi bio prikladan izraz, kao što to nije ni pomor šuma,
spomenut u uvodnom dijelu. Inače se za drveće i šume u talijanskom
upotrebljavamo izraz deperimento (propadanje), u španjolskom perecimiento,
u francuskom deperissement. Tako je npr. ugibanje hrastova na francuskom
»deperissement du chene« (Buffet , 1983). Taj izraz definiraju


355