DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 128     <-- 128 -->        PDF

članka, njegov se autor (Jakčin ) nije strogo pridržavao (a to nije ni
bilo potrebno) stručne terminologije. No, koliku god se nekome činio kao
metafora, izraz »šume boluju« bolji je od bilo kojega drugog, i s jezičnog
i sa stručnog gledišta. U našem, pa i LI mnogim drugim jezicima, boluju
svi živi organizmi: ljudi, životinje i biljke. Po svojoj definiciji fitopatologija
je znanost koja proučava bolesti biljaka, prije svega poljoprivrednih
i šumskih. Pa kao što boluje pojdina biljka ili stablo, tako može bolovali
i šuma, tj. zajednica stabala, pa i čitava bioccnoza kao zajednica
biljaka i životinja. Nadalje, ako neka šuma boluje, to znači da se može
i oporaviti a kad se kaže da ugiba (ili ´umire), onda joj se time proriče si^
gurna propast, smrt. Razumije se da je to ne samo krajnje pesimistička,
već i netočna prognoza, ako se primjenjuje uvijek i na sve šume pogoršanog
zdravstvenoga stanja. Ako, dakle, šume boluju, logičan bi bio i izraz
bolovanje šuma. To bi bio i stručno najprikladniji izraz kada već ne bi
bio u širokoj upotrebi u medicini i običnom životu, više u značenju odsutnosti
s posla zbog bolesti, nego bolesnog stanja (iako je u tom slučaju
naglasak na prvome slogu: bolovanje). Zato je ipak najbolje ostali kod
izraza kao što su sušenje i si., općenito prihvaćenih i upolrebljavanih u
našim, pa i u stranim jezicima (dakako, osim umiranja).


Kako se ti izrazi upotrebljavaju u drugim jezicima?


Evo najprije nekoliko primjera iz skupine slavenskih jezika.


U slovenskom samo ljudi umiru, životinje poginjajo, a drvo se suši ili
ođmira. U »Gozdarskem slovarju« (Brinar , 1970) možemo o tome naći
ovo: »odmiranje -a s odmiranje drevja, postopno sušenje- drevja« i »odrnirati
-am drevje odmira, drevje postopno umira, se suši«.


Za makedonski vrijedi ono isto što i za hrvatski, srpski i slovenski.
Umiru samo ljudi, a za životinje postoje drugi izrazi, kao npr. zaginuvanje,
pcovisuvanje i dr. Za šumu je uobičajen izraz sušenje (npr. H a d ž i-
Ristova, 1987).


U bugarskoj entomološkoj literaturi uz izraz ugibanje može se naći i
umiranje insekata. Tako npr. Raše v (1988) navodi kako »... ličinkata
gladuva 14 dni poradi lipsa na lista, bez da umre.« I, malo dalje: ». . . zagivane
na nasekomoto ot mikozi ...«. Međutim, drevće ne umire, nego
ugiba ili se suši. Evo nekoliko primjera: ». . . takiva nasaždenija zagivat
i tehničeskite kačestva na d´rvesinata značitelno se ponižavat.« (Kere midčiev,
1953), »... masovolo sahnene na elšata .. .« (Marinov, Gavrilov
, 1980), ».. .masovoto izsahvane na brjasta od holandskata bolest...«
(Marinov, K u n e v, 1981).


U slovačkoj stručnoj literaturi za masovno ugibanje hrasta ustaljen je
termin »hromadne hvnutie dubov« (Gogola-Chovanec, 1987, H e š k o,
1987, Leontovyc a Patočka, 1987, Sobocky a Mankovska,
1987). Upotrebljava se i izraz odumieranie duba, ali nikada umieranie, tj.
umiranje, koji se upotrebljava jedino za ljude. U češkom se na isti način
razlikuju riječi hynouti (ginuti, propadati), hynuti (ugibanje), odumirati
(odumrijeti) od riječi umiiti (umrijeti) i umirdni (umiranje). Tako se npr.
u tom smislu upotrebljava izraz »odumirani jilmu« (F a r s k y, 1936) i »odumirani
dubu« (P f i h o d a, 1982).


354