DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 123     <-- 123 -->        PDF

s imisijama i ubrzati njihove štetne posljedice (npr. imisije i suša ili
mraz).«


Hadži-Ristov a (1987) također navodi kako se većina evropskih
znanstvenika slaže u tome da je umiranje šuma u Evropi kompleksno oboljenje,
kome je prethodilo više stresnih faktora biotičkog i abiotičkog podrijetla,
uključivši i onečišćenje zraka. Autorica primjećuje da je izraz umiranje
šuma nastao u Sloveniji: »Vo Slovenija e napravena diferencijacija vo
odnos na zagrozenosta na šumite od imisii vo vozduhot od lokalni (poznati)
zagađuvački i takvi oštetuvanja se dcfiniraat so poimot propadanje
na šumite, kako i zagrozenost od prekograničen transport, ili emisii na
štetni materii vo amosferata, od koi doađa do umiranje na šumite (podvukla
Lj. H—R.).


Prema Mar in ko vicu (1987) »Sušenje jele na Goču pokazuje izvesnu
sličnost sa simptomima obolenja i ´umiranja jele´ koje se pripusuju
uticaju aerozagađivanja i kiselih kiša«. I dalje: »Mada se ova hipoteza
najviše približava objašnjenju fenomena sušenja (´umiranja´) šuma.. .«
Izraz umiranje autor stavlja među navodnike, a inače najčešće rabi izraz
sušenje.


Neki autori ne upotrebijaavju izraz umiranje šuma ni onda kada su uzročnici
kisele kiše. Tako npr. Nikoli ć (1987), raspravljajući o tehnološkoj i
planskoj problematici u šumarstvu kao posljedici sušenja šuma, spominje
»kisele kiše kao uzročnika sušenja šuma odnosno oštećenja.« H a d ž i-R i s t o:
v a 1987) upotrebljava izraz sušenje i onda kada govori o onečišćenom zraku
kao uzročniku sušenja. Ili npr. u tekstu »Delegatskog vjesnika« od 10. 02. 1988.
gdje se govori o »Nacrtu dogovora o zaštiti šuma od sušenja«, nije ni
jedanput upotrijebljena riječ umiranje, pa ni bilo koja druga osim sušenja,
iako je riječ o aktualnom zdravstvenom stanju naših šuma.


Tomani ć (1987) navodi kako su »površine šuma zahvaćene sušenjem
iznosile... u deset najugroženijih zemalja Evrope 6,900.000 ha, od
čega je u fazi ´umiranja´ ili potpuno propalo 232.000 ha, u fazi ´povećanog´
sušenja 1,700.000 ha, a u fazi slabog sušenja 5,000.000 ha«. Autor dakle, u
ovom slučaju, smatra umiranje jednom od faza sušenja šuma. Inače se u
tekstu izrazi umiranje i sušenje upotrebljavaju kao sinonimi: »Umiranje
šuma kao planetarna pojava i najveća ekološka katastrofa u istoriji ljudske
civilizacije...«, i dalje u istom članku: »Sušenje šuma kao najveća
ekološka katastrofa u istoriji civilizacije«.


Bu tuli ja i Velašević (1986) pišu o kiselim kišama kao uzročniku
sušenja šuma.


Koliko je umiranje šuma neodređen pojam može se dobro vidjeti iz
još nekoliko primjera: »Kako ustaviti umiranje gozdov«, (R e m i c, 1985)
»Propadanje (umiranje) gozdov« i »Mnenje o genetskih vzrokih propadanja
in umiranja gozdov« — tri su naslova istog godišta Gozdarskega vest


aika (1985). U prvom je upotrebljen smo izraz umiranje, u drugom propadanje
i umiranje u zagradi, kao da su to dva ista ili vrlo slična pojma
a u trećem opet ta dva izraza rastavljena veznikom »in« kao da se radi


o dva različita pojma. Isti se izrazi nalaze zajedno i u »Izveštaju o propadanju
i umiranju šuma u SR Sloveniji i mere za sanaciju« (Nastran ,
349