DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 121     <-- 121 -->        PDF

kennt das Englische keinen Begriff, der die vielsetige Bedeutund dieses
Wortes, sei es nun emotional, okonomisch oder wissenschaftlich gemeint,
auch nur annahernd beinhaltet.« Naravno, u stručnom nazivlju Waldsterben
nije nikakav sentimentalni izraz, nego ima šumskogospodarsko znčenje.


Razloga za raširenost izraza »Waldsterben, osobito u stručnoj literaturi,
ima više. Prije svega, masovno sušenje šuma početkom osamdesetih
godina ovoga stoljeća počelo je upravo u Njemačkoj, zatim se nastavilo
LI Austriji i Švicarskoj itd. Zato su i istraživanja le pojave započeta
i naročito intenzivno nastavljena baš u tim zemljama. Rezultat su mnoge
znanstvene i sručne publikacije na njemačkom jeziku. Osim toga, riječ
Waldsterben je prakična jer se njome izražava nešto za što su u drugim
jezicima potrebne bar dvije riječi (dying back of forests, deperissementdes forels, olmiranie lesa itd). To isto vrijedi i za sušenje pojedinih vrsta
šumskog drveća {llichenslerben, Tannensterben itd. u odnosu na dying back
oj oaks, deperissement des sapins itd.). Izraz sterben kao glagol i glagolska
imenica upotrebljava se u njemačkom i onda kad se misli na pojedine
dijelove drveta, kao npr. Triebsterben (B u t i n, Sipmann, 1980) ili
Rindensterben (Z y c h a, 1951), što na našem jeziku znači odumiranje izbojaka
odnosno kore.


Naš izraz umiranje šuma nastao je zacijelo pod utjecajem njemačkog
jezika ili, točnije, neadekvatnim prijevodom s njemačkoga. Pojavio se
najprije u Sloveniji, što se može razumjeti ako se uzme u obzir da ta naša
republika neposredno graniči s Austrijom, da je zdravstveno stanje njezinih
šuma slično onom u Ausriji, te da ona s tom zemljom na području
šumarsva inače tijesno i uspješno surađuje.


U Hrvatskoj je izraz umiranje šuma u nešto manjoj, ali sve češćoj
upotrebi, a potječe izravno ili neizravno također iz njemačkog, tj. ili je
preveden s njemačkog ili je preuzet iz slovenskog jezika, ´kamo je došao
preko njemačkog. Daije prema jugoistoku, tj. u BiH, Srbiji, Crnoj Gori
i Makedoniji, taj je izraz sve rjeđi, iako se u tim republikama također
puno govori i piše o sušenju šuma. Valja ipak primijetiti da se on u pojedinim
sredinama različito shvaća i prihvaća, pa ga neki autori upotrebljavaju
veoma često, a neki rijetko ili nikako. U Vrnjačkoj Banji je


29. i 30. 10. 1987. održano savjetovanje o temi pod naslovom »Pojava i uzroci
sušenja šuma« (referati sa savjetovanja tiskani su u časopisu »Šumarstvo
«, br. 5, 1987). Međutim, isto je savjetovanje prikazano u slovenskom
časopisu »Gozdarski vestnik« pod nasloom »Pojav in vzroki umiranja
gozdov«, tj. umjesto izraza sušenja upotrijebljen je izraz umiranje(So far, 1988).´
Da li je umiranje šume samo još jedan, »suvremeniji« sinonim za
sušenje šuma ili svaki od ta dva izraza ima posebno značenje?


ŠTO ZNACI UMIRANJE ŠUMA?


Glavač, Koenies i Prpić (1985) navode da su »prije otprilike
30 godina, oko 1954, ustanovljeni u Dinarskom gorju jugozapadne Hrvatske
fenomeni koji su danas poznati pod imenom umiranje šuma, i to u