DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 119     <-- 119 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 4. + 800.6 Sum. list CXIII (1989) 345


DA LI ŠUME »UMIRU«?


Ivan MIKLOŠ


SINOPSIS. Autor kritizira nedavno uveden i sve češće upotrebljavan
izraz umiranje šuma kao nepotreban i loš prijevod njemačke
riječi Waldsterben. U našoj stručnoj literaturi taj se izraz
veoma različito shvaća i proizvoljno upotrebljava; ponekad kao
sinonim za sušenje šuma općenito, a ponekad kao specifičan izraz
za ugibanje šuma uzrokovano onečišćenom atmosferom i kiselim
kišama. To može dovesti do zabuna i nesporazuma, pa i do
pogrešne dijagnoze zdravstvenog stanja šuma. Izraz umiranje
šuma nije dobar ni s jezičnog gledišta, pa se zato ne bi smio upotrebljavati
ni u stručnoj literaturi ni u običnom govoru, osim u
prenesenom smislu.


NOVO U ŠUMARSKOM NAZIVLJU


Kad se govori i piše o lošem zdravstvenom stanju šuma, osobito ako
ono ima tendenciju daljnjeg pogoršavanja, obično se upotrebljavaju izrazi
sušenje, ugibanje, odumiranje i propadanje šuma. U posljednje vrijeme,
točnije od početka osamdesetih godina, uz navedene izraze sve se češće
pojavljuje još jedan: umiranje šuma. Možemo ga naći u znanstvenim i
stručnm publikacijama, popularnim časopisima i novinskim člancima, čuti
na radiju i televiziji. Evo nekoliko — između mnogobrojnih — primjera
gdje se taj izraz pojavljuje već u naslovti stručnih članaka i publikacija:
»Umiranje gozdov« (Zagore , 1985), »Kako ustaviti umiranje gozdov« (R em
i c, 1985), »Zakaj umiraju gozdovi« (B a t i č, 1986), »Onesnaženje zraka
in umiranje gozdov v Sloveniji« (Š o 1 a r, 1986), »Umiranje gozda na območju
Gozđnega gospodarstva Ljubljana« (U d o v i č, 1987), »Umiranje
gozda« (Zupančič , 1986), »Drcvesa umirajo« (Ž u n i č, 1986), »I šume
umiru u prekomjerno zagađenoj životnoj sredini« (A 1 i k a 1 f i ć, 1986),
»Umiranje šuma pod utjecajem zagađene životne sredine je i jugoslavenska
stvarnost (A li k a 1 f i ć, 1986), »Uzroci umiranja šuma u nas i u svijetu«
(Androić , 1986), »Primarni vzroki za pojav umiranja gozdov« (Lešnjak ,
1987), »Mednarodno posvetovanje znanstvenikov o umiranju gozdov« M 1 i riše
k, 1987), »Pregled virov s tematiko »Umiranje gozdov« (Z o r n, 1987),
»Umiranje šuma — uzroci i posljedice« (P r p i ć, 1988), »Utjecaj cestovnog
prometa na umiranje šuma u sjeverozapadnim Dinaridima Jugoslavije
« (P r p i ć, Seletković, Prebjezi ć, 1988).


Umiranje šuma spominje se izričito i u srednjoročnom istraživačkom
programu Biotehničkog fakulteta u Ljubljani: »Vliv onesnažnega okolja


* Prof. dr. Ivan Mikloš, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25
345