DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 116     <-- 116 -->        PDF

one nastale i u drugim situacijama kao na primjei pri oslabljen ju drveća
uzrokovanom drugim štetnim utjecajima.


SVOJSTVA ČVRSTOĆE (Tabela 4)


Za većinu korisnika drveta od najvećeg je značaja pitanje održanja
svojstava čvrstoće u oboljelom drveću. Zbog toga su provedena brojna ispitivanja
na smrekama, jelama, borovima i bukvi. Ova ispitivanja nisu vršena
samt) na besprijekornim malim uzorcima, već i na uporabnim dimenzijama,
dakle na daskama, kutnom drvetu, itd. Kako na probnim uzorcima, tako i
na uporabnim dimenzijama ustanovljeno je u potpuno međusobno neovisnim
institutima u Braunschwcigu, Freiburgu, Gottingenu, Hamburgu i kod nas
u Miinchenu, da nije bilo nikakve razlike u čvrstoći između drveta dobivenog
od zdravog i onog dobivenog od drveća oboljelog u različitim opsezima.
Kako je nemoguće odrediti svojstva čvrstoće oboljelog drveća u vremenu
prije njihovog oboljenja, ovi zaključci počivaju na odnosu između
gustoće (Rohdichte) i čvrstoće. Drugim riječima, ako su se pokazale različiti)
visoke čvrstoće, one se objašnjavaju kako u zdravog tako i u oboljelog drveća
prisutnim razlikama u gustoći.


U Tabeli 4 se vidi, da nisu nađene razlike bilo za smreku, bilo za jelu,
bor ili bukvu. Prema tim rezultatima ne treba očekivali da će se druge
vrste kao hrast, za koji su upravo u postupku mnoga ispitivanja, drugačije
ponašati.


Ispitivanja svojstava čvrstoće drveta oboljelog drveća
(Sažeti pregled) Tab. 4


Svojstvo Smreka Jela Bor Bukva


savitljivost
11,25,28,30 , 33, 2, 24, 30, 33 14, 26, 27, 33
35 35
E modul savitljivosti
otpornost na pritisak
0
11,25, 28, 0
30 0
2, 24, 30, 33 0
0
14,26,27 0
vlačna čvrstoća
25, 30 0 2, 24, 30, 33

26 0
28 27 utjecaj loma pri sječi
lorziona čvrstoća
0
25, 30 0
0
2, 24, 30. 33

0 26
0
25 26 otpor odsijecanju 1)
25 — 0
26


0 = nema razlike između zdravog i oboljelog drveća


2: v. Aufse/j 1981 27: Glos, Gamin, Fuchs 1986
11: Bottcher 1986 28: Glos, Spengler 1985
14: Bues, Schulz 1988 30: Grammel, Becher 1985
24: Fruhwald, Klein, Bauch 1981 33: Klein, aBuch, Fruhwald 1979
25: Fruhwald, Schwab, Mehringer, Krause 1986 35: Kufner, Schulz 1986
U praksi se povremeno proučavaju, nakon početka novih oštećenja šuma,
slike lomova debla pri padu ili lomova greda i kutnog drveta u pilanama.
Pri tome se razlikuje između lomova kratkih vlakana i onih dugih vlakana,


342