DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 115     <-- 115 -->        PDF

i individue, prije povezane s fiziološkim aspektima nego s pitanjima kvalitete
drveta.
ŠIRINA BJELJIKE I SADRŽAJ VODE (Tabela 3)


Izrazite razlike u usporedbi zdravog i oboljelog drveća pokazale su se
za širinu bjeljike kod smreke i jele. U mnogim ispitivanjima ovih vrsta drveta
poklapalo se smanjenje širine bjeljike u oboljelom drveću. Iznenađuje,


međutim, da bor ne slijedi ove tendenciju u dosad dva ispitivanja. Kod bukve
se širina bjeljike nije mogla utvrditi zbog polaganog pada sadržaja vode izvana
na unutra.


Za životnu sposobnost drveća i vjerojatno za opasnost od sekundarnih
oštećenja važna je visina vodenog sadržaja u vanjskim slojevima bjeljike.
U vezi toga se je sadržaj vode u težinskom pogledu rutinski dobiven u mnogim
ispitivanjima i u praksi pokazao nesvrsishodan jer je vodio krivim zaključcima
sa širinama godova — a time i s izmjenom gustoće u najvanjskijim
slojevima oboljelog drveta. Nasuprot tome bitno jasniji rezultati se dobivaju
punjenjem vode (Wasserfiillung). To je procentualno približavanje vodenog
sadržaja maksimalnom vodenom zasićenju. Ovo punjenje vodom bilo je
neznatno palo kod bolesnih smreka i bukvi u vanjskoj bjeljici, u nekim
ispitivanjima, dok kod oboljelih jela i borova nije bilo nikakvih razlika ili
su one bile izrazito neznatne.


Kod ovih ispitivanja širine bjeljike i vodenog sadržaja u različitih vrsta
drveta ne može se reći, da li su razlike ustanovljene između zdravog i oboljelog
drveća bile samo povezane s novonastalim oštećenjima šuma, ili bi


Ispitivanja širine bjeljike odnosno sadržaja vode u drvetu
oboljelog drveća — Sažeti pregled


Tab. 3


Svojstvo Smreka Jela Bor Bukva


Širina bjeljike A A O
1,5,6, 12,22,23, 2,7,9,10, 22,26
37 13, 22, 24, 40,
41
Sadržaj vode 0—A 0


o


(odn. procentualno 22,29,31,37, 7, 9, 10, 12, 13, O—A


22, 26, 43


punjenje vodom) u 42,43 22,31,39 1, 34, 43
vanjskoj bjeljici


0 = nema razlike između zdravog i oboljelog drveća
A = pad vrijednosti u usporedbi zdravog i oboljelog drveća


1: Aszmutat, Koltzenburg, WeiG 1986
2: v. Aufsefi 1981
26: Friihwald, Schwab, Mehringer,
Krause 1986
5: Bauch 1986
6: Bauch 1986
7: Bauch, Friihwald 1983
9: Bauch, Klein, Friihwald, Brill 1978
10: Bauch, Klein, Friihwald, Brill 1979
12: Bosshard, Kučera, Stoll, Mochfeah 1986
13: Brill, Bock, Bauch 1981
22: Friihwald 1986
29: Gottsche-Kiihn, Friihwald 1986
31: Grammel, Becker, GroG,
Howecke 1986
34: Koltzenburg, Knigge 1987
37: Rademacher, Bauch, Puis 1986
39: Schuck 1981
40: Schiitt 1977
41: Schiitt 1980
23: Friihwald, Bauch, Gottschc-Kuhn 1984
24: Friihwald, Klein, Bauch 1981
42: Schulz 1984
43: Schulz 1986
341