DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 114     <-- 114 -->        PDF

DRVNO-KEMIJSKA ISPITIVANJA (Tabela 2)


U Tabeli 2 se sažima za boi-, jelu, smreku i bukvu, koje kemijske faktore
se dosad ispitivalo u usporedbi zdravog i oboljelog drveća. Jedan dio ispitivanja
se odnosio na vodu iscijeđenu iz drveta, drugi dio na samo drvo.
Neka od ovdje navedenih svojstava jedva da su bila ispitivana prije nastanka
šumskih oštećenja, tako da ima premalo podataka o širini raspona.
Drugim riječima: teško se može odrediti koje vrijednosti treba označiti kao
normalne. Tako se na primjer ne zna, koliku ulogu mogu igrati sociološke
klase drveća, snaga rasta i genetski faktori potpuno nezavisno od šumskih
oštećenja u kemijskim svojstvima drveta. Samo uz ova ograničenja može
se razumjeti, da je u oboljelom drveću registriran pad, na primjer pH- vrijednosti
u smreke i bora, te neznatno i u bukve. Zaključno treba poći od
toga, da su razlike izražene u Tabeli 2 između zdravog i oboljelog drveća,
koje se na osnovi složenosti ispitivanja odnose samo na malobrojne pokuse


Drvnokemijska ispitivanja na drvetu oboljelog drveća
Sažeti pregled


(Potrebno je obratiti pažnju na uvjetne opaske u tekstu)
Tab. 2


Svojstv o Smreka Jela Bor Bukva
pH vrijednost (sok) A
19
0—A
sadržaj ekstrakta (aceton) 0
17
sadržaj ekstrakta (benzol/mctanol) z
36 46
šećer (sok) A
l´)
šećer (metanol ekstrakt) 7
36 II.
oligosaharidi (sok) 7.
19
pol ioze 0
36
škrob A
37 16
celuloza 0—A
36
lignin (klason lignin) 0—A
36
lignin (topiv u lužini) 7,u
lignin (topiv u dioksanu 0


0 = nema razlike između zdravih i oboljelih stabala
A = pad vrijednosti u usporedbi zdravog s oboljelim drvećem
Z = porast vrijednosti u usporedbi zdravog i oboljelog drveća


17: Fengel 1987 36: Puis, Rademacher 1986
18: Fengel 1987 37: Rademacher, Bauch, Puis 1986
19: Fengel, Schulz 1986 46: Shortle, Bauch 1986