DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 113     <-- 113 -->        PDF

jelama i smrekama u usporedbi s bolesnim drvećem. U broju smolnih kanala
nije bilo nikakve razlike, ili u većoj ili manjoj mjeri neznatnog prirasta,
.ledino kod duglazije se je pokazao znatan prirast.


Kod širine godova se pokazalo, da su širine godova crnogorice, gledajući
unazad, u pravilu bile povezane s porastom ukupne gustoće (Rohdichte) koji
se normalno očekivao. Jedino se kod izrazito uskih godova djelomično pokazao
pad kasnog drva zajedno s padom širine goda, te odgovarajuće smanjenje
gustoće. Slične pojave su primijećene i u ekstremno oštećenom drveću.
Ostaje relativno nerazumljivo, da širine godova oboljelog drveća često uopće
nisu reducirane.


Drvnoanatomska ispitivanja drveta oboljelog drveća
(Sažeti pregled)


Tab. 1.


Svojstv o Smreka Jela Bor Duglazija
Traheide
dužina 0-(A)
5,7,8,23,32 1,10
(A)
7, 10
— A
15
debljina
stjenke
0-(A)
7,23,32 1,5,8, 32
— 0-(A)
32 32
0
15
Lignificiranje 0
5,6,7,16,20,21,32
0
7,20, 21
0
32
Smolni kanali 0-(Z)
32 1, 12
— 0
32
7.
15


0 =
nema razlike između zdravog i oboljelog drveća


(A)
= neznatni pad vrijednosti u usporedbi sa zdravim drvećem (često samo
u posljednjim godovima ili samo ustanovljeno na nekim uzorcima)
(Z)
= neznatni prirast vrijednosti u usporedbi zdravog s oboljelim drvećem (u
teško oštećenom drveću s krajnje uskim godovima)
1: Aszmutat, Koltzenburg, WeiG 1986
5: Bauch 1986
6: Bauch 1986
7: Friihvvald 1983
8: Bauch, Gottsche-Kuhn, Rademacher 1986
10: Bauch, Klein, Fruhwald, Brill 1979
12: Bosshard, Kučera, Stoll, Mochfegh 1986
15: De Kort 1986
16: Fenegel 1985
20: FinkV;86
21: Fink 1986
23: Fruhwald, Bauch, Gottsche-Ktihn 1984
32: Grosser, Schulz, Utsehig 1985
339