DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 112     <-- 112 -->        PDF

od ovih točaka. Stoga je napisano više od 50 radova na njemačkom jeziku o
povezanosti između oštećenja šuma i drvne kvalitete.


c) Da bi se donio sud o rezultatima ovih vrlo različitih istraživanja, trebalo
bi uzeti u obzir slijedeća pravila:


1. Prirodni raspon drvnih karakteristika — potpuno neovisno o šumskim
oštećenjima — vrlo je velik.
2. Prirodni raspon mnogih karakteristika drveta prije početka istraživanja
s eventualnim utjecajem oštećenja drveta nije bio dovoljno poznat.
3. Izvana vidljive razlike između zdravog i oštećenjima šuma pogođenog
drveća su jako velike i upadljive. Stoga bi trebalo pri pregledu drveta tražiti
samo bitne razlike, a ne neznatne.
d) Time je zatvoren okvir unutar kojeg treba sagledavati navedene rezultate
istraživanja o oštećenjima šuma i kvalitete drveta.


Kako je u međuvremenu objavljeno mnogo radova na tu temu, pokušali
smo rezultate grubo sažeti u tabelama. U tabelama se lijevo navodi istraživani
faktor, a gore istraživana vrsta drveta. Rezultati se tada označuju s


O, A ili Z.


O znači, da nema razlike između zdravog i oboljelog drveća.


A znači, da je ustanovljen pad pojedine vrijednosti u oboljelom drveću.


Z znači, da pojedini istraživani faktor pokazuje porast kod oboljelog
drveća.


Ako je A odn. Z u zagradama, time je naznačeno, da su pad odnosno
porast neznatni. Tako O — (A) ili O — (Z) znači, da su ustanovljene vrijednosti
u usporedbi sa zdravim i bolesnim drvećem djelomično bile jednake, ili
su mjestimično ustanovljeni vrlo neznatni porasti ili padovi. Mali brojevi pod
pojedinim simbolima ukazuju na literaturu u kojoj se nalaze ti podaci.
Ispod tabela su brojevi literature, autora i godina objavljivanja. (Potpuni
popis literature se nalazi kod organizatora). Ukupno je ocijenjeno 49 radova.


ANATOMIJA DRVA (tabela 1)


Ovdje se istražuje duljina, debljina stijenke ili lignificiranje traheida
kao i smolnih kanala. Pokazalo se da je duljina traheida bila jednaka ili
je ustanovljeno neznatno smanjenje. Jedino se kod duglazije pokazalo znatnije
smanjenje. Kako se kod oboljelog drveća primijećuje mnogostruko smanjenje
širine godova, ne može se takovo smanjenje dužina traheida u osnovi
povezati s oboljenjem, već se mora istovremeno pitati, u kojoj mjeri se
utjecaj smanjenog rasta također neovisno od oboljenja uzrokovanog oštećenjima
šuma može iskazati. Drugim riječima, isto pitanje vrijedi i za debljinustijenke.


Što se tiče lignificiranja staničnih stijenki, koje je naročito važno za
očuvanje čvrstoće drveća, nije bilo razlike među istraživanim borovima,