DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 630* 425: (674 + 676 + 662.63) Sum. list CXIII (1989) 335


OŠTEĆENJE ŠUME — KVALITET DRVETA*


Horst SCHULZ**


SAŽETAK: Propadanje šuma izazvalo je bojazan korisnika drva
radi .sumnje u kvalitetu. Povezano s utvrđivanjem odnosa između
propadanja šuma i promjena u drvu obavljena su opsežna istraživanja.
Istražena je anatomija i kemija drva, širina bjeljike i sadržaj
vode te kao najznačajnija, svojstva čvrstoće. Niti kod jednog
svojstva nisu utvrđene značajnije razlike između drva od stabala
pogođenih propadanjem (Waldslerben) i zdravih stabala. U više
nepovezanih istraživanja u različitim znanstvenim institucijama dokazano
je da drvo oboljelih stabala ima neograničenu vrijednost
upotrebe isto kao i ono od zdravih stabala.


UVOD


Drveće pogođeno novonastalim oštećenjima šuma pružaju tužnu sliku
otpadanjem iglica, lišća, kvrčenjem lišća i bolesnim izraslinama. Stoga ne
treba čuditi da su kupci i potrošači drveta nakon početka ovih novih oštećenja
šuma strahovali da će i kvalitet drveta biti time pogođen. Ova sumnja
je bila iznad svega opasna zbog toga što je bilo vrlo važno što ekonomičnije
iskoristiti drvo oštećeno u vezi s šumskim oštećenjima. Prije svega bilo bi
katastrofalno za privatne posjednike šuma, da nisu mogli prodati drvo dobiveno
iz sastojina pogođenih šumskim oštećenjima. Osim toga bilo je općenito
važno zadržati povjerenje u trajnu upotrebljivost drveta kao sirovine i
obradivog materijala za najraznovrsnije namjene.


Postojalo je veliko nepovjerenje u eventualno reduciranu kvalitetu drveta.
Prije svega su sami šumari i pilari počeli promatrati značajke i karakteristike
piljenica i oblovine s pojačanom pažnjom. Takova atmosfera je nužno
dovela do toga da se pretjerivalo i da se određene pojave registriralo vrlo
pažljivo, što se prije uopće nije niti primjećivalo. Tako se na primjer bilježilo
pucanje debla pri padu.


* Referat na SiMPOZlJU: »Ekološki i privredni aspekti PROPADANJA
ŠUMA«, održanom u listopadu 1988. g. u Zagrebu.
** Prof. dr. Horst Schulz, Institut fur Holzforschung der Universitat Miinchen
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 110     <-- 110 -->        PDF

AKTUALNA PITANJA I MOGUĆI ODGOVORI O UTJECAJIMA EMISIJA


NA SVOJSTVA DRVETA


Znanstvenom istraživanju drveta se stoga postavljaju mnoga pitanja na
koja bi trebalo što prije odgovoriti, npr.:


1.
Dolazi li kod oboljelog drveta cio strukturnih promjena u drvu?
2.
Koju ulogu mogu igrati kemijski utjecaji na drvo?
3.
Da li utječe oboljenje drveća na čvrstoću drva?
4.
U kojem stadiju bolesti treba oboljelo drveće najkasnije posjeći, kako ne
bi došlo do pada kvalitete drva sekundarnim oštećenjima?
5.
Kako se ponaša drvo oboljelog drveća nakon sječe i skladištenja oblovine?
Dolazi li brzo do sekundarnih oštećenja?
Ova pitanja su se morala istraživati na različitim vrstama drveta i različitim
staništima.


a) Ako se pokuša sistematizirati teoretski zamislive utjecaje emisija na
karakteristike drveta, moglo bi se pesimistično pomisliti na slijedeća
događanja:


1. Djelovanje kombija se bitno remeti. Novostvoreno drvo ne odgovara
više po svojim anatomskim značajkama normalnom rasponu. Iz loga mogu
proizaći promjene izgradnje stanice, koje se, međutim, moraju koncentrirati
na sloj drveta nastao nakon oboljenja.
Time bi nastao utjecaj na čvrstoću drveta u oblom slanju, dakle na
primjer kao jarbol. Nasuprot tome ne treba očekivali nikakvo djelovanje
na rezano drvo, jer pogođeno područje se prvenstveno nalazi u okorku i
okrajku.


2. Teoretski je zamisliva i promjena staničnih tvari u živim slanicama
drveta.
Kad bi se pomislilo na takovu promjenu, ne bi se mogli isključiti naknadni
utjecaji onih slojeva drveta koji su nastali prije oboljenja. Svakako
bi si; taj utjecaj bitno ograničio na ono područje, u kojem se nalaze žive
stanice drveta — pa makar i u manjem omjeru — dakle, na bjeljici.


1 tu bi se moglo pomišljati na smanjivanje čvrstoće drveta. Isto tako se
ne bi trebalo isključiti pojavu sekundarnog oštećenja još u živom drvetu.
Ukoliko se takovo strahovanje pokaže opravdano, trebalo bi odrediti krajnji
rok sječe, tj. drveće treba posjeći već kod neznatnog oštećenja.


3. Slijedeća polazna točka za takova razmišljanja bile bi kemijske promjene
vode u drvetu (kvalitet vode). Agresivne substance otopljene u vodi
debla mogla bi izazvati naknadne promjene onih slojeva drveta koji su stvoreni
još prije oboljenja. U svakom slučaju trebalo bi pri neznatnoj izmjeni
vode u srčiki odnosno području zrelog drveta i ova strahovanja povezati s
b jeljikom.
Posljedice bi mogle biti opet redukcija čvrstoće drva, te prerana sekundarna
oštećenja u živom drvetu. Ova hipoteza mora u svakom slučaju biti
temeljena na vrlo visokim koncentracijama štetnih tvari.


336
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 111     <-- 111 -->        PDF

4. Konačno bi se mogao očekivati i pad vodenog sadržaja u živom drvetu
(kvantitet vode).
Takav pad vodenog sadržaja, prvenstveno u najvanjskijim slojevima drvcta
pod korom, mogao bi dovesti do poboljšanih uvjeta za napad sekundarnih
štetočina kao što su bakterije, gljivice i insekti.


I ova pretpostavka bi mogla utjecati na stvaranje prije svega sekundarnih
oštećenja još u živom drvetu, a time i na krajnji rok sječe zdravog drveta,
te također na sekundarna oštećenja nakon sječe, dakle za vrijeme
uskladištenja. Sekundarna oštećenja najrazličitije vrste bi zatim, naravno,
mogla indirektno utjecati opet na čvrstoću drveta.


b) Međutim, ovim navedenim pesimističkim teorijama mogu se bez. provjeravanja
suprotstaviti neka optimistična razmišljanja:


1. Zaštita drvetu koju mu pruža tokom dugog života drveta izrazito djelotvorna
kora ostavlja prilično nevjerojatnim direktni utjecaj štetnih tvari
na stanice kambija i ispod njih na stanice drveta.
2. Osim toga treba imati na umu da je drvo u osnovi sastavljeno od
mrtvih stanica. Žive stanice u crnogorici se nalaze samo u bjeljici, i tamo u
postocima od otprilike 5—10%, a kod naših domaćih bjelogoričnih vrsta do
ea. 30" u volumena.
3. Pretpostavke o mogućem utjecaju štetnih tvari otopljenih u vodi bi
se prvenstveno odnosile na sloj koji provodi vodu, dakle na bjeljiku. Pri
tome se mora uzeti u obzir da je ova voda prije ulaska u deblo morala
proći kroz bitno osjetljivije dijelove drveta nego što je to drveno tijelo
debla, dakle kroz fino korijenje. Pod visokom koncentracijom štetnih tvari
ono bi vjerojatno odumrlo i prema tome ne bi bilo primilo i uvelo vodu u
deblo.
4. Konačno je bilo već poznato, da je drvo među klasičnim građevinskim
materijalima već stoljećima poznato kao naročito otporno na agresivne kemikalije.
Stoga se među ostalim upotrebljava za gradnju hala u kojima se
skladište agresivne kemikalije ili se prerađuju. Iz istog razloga se je prije
upotrebljavalo za bačve za kiseline u industriji celuloze, a još danas se upotrebljava
za bačve u obradi metala kiselinama.
5. Također je poznato, da drveće može preživjeti ekstremne vremenske
uvjete ili napade životinjskih ili biljnih štetočina što rezultira gubitkom
lišća i prirasta, a da ne reagira abnormalnim izraslinama. Najpoznatije reakcije
drveta na ekstremna događanja su prije redukcija širine godova, ili
u najgorem slučaju izostanak godova.
6. Od naročitog značaja za procjenu ugroženosti kvalitete drveta zbog
novijih oštećenja šuma je činjenica, da istraživanja provedena od prošlog
stoljeća u vezi posljedica oštećenja dimom, dakle lokalnim emisijama, te
brojna istraživanja i mjerenja u vezi s time, nisu rezultirala nikakvim podacima
koji bi ukazivali a abnormalni razvoj drveta. Odštete posjednicima
šuma koje su plaćali industrijski pogoni bile su samo za pad prirasta, ali ne
i za smanjenje drvne kvalitete.
Usprkos općenitom optimizmu koje sam dijelio s mnogim istraživačima
koji su se dugo bavili drvetom, istraživanja su se morala provoditi za svaku
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 112     <-- 112 -->        PDF

od ovih točaka. Stoga je napisano više od 50 radova na njemačkom jeziku o
povezanosti između oštećenja šuma i drvne kvalitete.


c) Da bi se donio sud o rezultatima ovih vrlo različitih istraživanja, trebalo
bi uzeti u obzir slijedeća pravila:


1. Prirodni raspon drvnih karakteristika — potpuno neovisno o šumskim
oštećenjima — vrlo je velik.
2. Prirodni raspon mnogih karakteristika drveta prije početka istraživanja
s eventualnim utjecajem oštećenja drveta nije bio dovoljno poznat.
3. Izvana vidljive razlike između zdravog i oštećenjima šuma pogođenog
drveća su jako velike i upadljive. Stoga bi trebalo pri pregledu drveta tražiti
samo bitne razlike, a ne neznatne.
d) Time je zatvoren okvir unutar kojeg treba sagledavati navedene rezultate
istraživanja o oštećenjima šuma i kvalitete drveta.


Kako je u međuvremenu objavljeno mnogo radova na tu temu, pokušali
smo rezultate grubo sažeti u tabelama. U tabelama se lijevo navodi istraživani
faktor, a gore istraživana vrsta drveta. Rezultati se tada označuju s


O, A ili Z.


O znači, da nema razlike između zdravog i oboljelog drveća.


A znači, da je ustanovljen pad pojedine vrijednosti u oboljelom drveću.


Z znači, da pojedini istraživani faktor pokazuje porast kod oboljelog
drveća.


Ako je A odn. Z u zagradama, time je naznačeno, da su pad odnosno
porast neznatni. Tako O — (A) ili O — (Z) znači, da su ustanovljene vrijednosti
u usporedbi sa zdravim i bolesnim drvećem djelomično bile jednake, ili
su mjestimično ustanovljeni vrlo neznatni porasti ili padovi. Mali brojevi pod
pojedinim simbolima ukazuju na literaturu u kojoj se nalaze ti podaci.
Ispod tabela su brojevi literature, autora i godina objavljivanja. (Potpuni
popis literature se nalazi kod organizatora). Ukupno je ocijenjeno 49 radova.


ANATOMIJA DRVA (tabela 1)


Ovdje se istražuje duljina, debljina stijenke ili lignificiranje traheida
kao i smolnih kanala. Pokazalo se da je duljina traheida bila jednaka ili
je ustanovljeno neznatno smanjenje. Jedino se kod duglazije pokazalo znatnije
smanjenje. Kako se kod oboljelog drveća primijećuje mnogostruko smanjenje
širine godova, ne može se takovo smanjenje dužina traheida u osnovi
povezati s oboljenjem, već se mora istovremeno pitati, u kojoj mjeri se
utjecaj smanjenog rasta također neovisno od oboljenja uzrokovanog oštećenjima
šuma može iskazati. Drugim riječima, isto pitanje vrijedi i za debljinustijenke.


Što se tiče lignificiranja staničnih stijenki, koje je naročito važno za
očuvanje čvrstoće drveća, nije bilo razlike među istraživanim borovima,
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 113     <-- 113 -->        PDF

jelama i smrekama u usporedbi s bolesnim drvećem. U broju smolnih kanala
nije bilo nikakve razlike, ili u većoj ili manjoj mjeri neznatnog prirasta,
.ledino kod duglazije se je pokazao znatan prirast.


Kod širine godova se pokazalo, da su širine godova crnogorice, gledajući
unazad, u pravilu bile povezane s porastom ukupne gustoće (Rohdichte) koji
se normalno očekivao. Jedino se kod izrazito uskih godova djelomično pokazao
pad kasnog drva zajedno s padom širine goda, te odgovarajuće smanjenje
gustoće. Slične pojave su primijećene i u ekstremno oštećenom drveću.
Ostaje relativno nerazumljivo, da širine godova oboljelog drveća često uopće
nisu reducirane.


Drvnoanatomska ispitivanja drveta oboljelog drveća
(Sažeti pregled)


Tab. 1.


Svojstv o Smreka Jela Bor Duglazija
Traheide
dužina 0-(A)
5,7,8,23,32 1,10
(A)
7, 10
— A
15
debljina
stjenke
0-(A)
7,23,32 1,5,8, 32
— 0-(A)
32 32
0
15
Lignificiranje 0
5,6,7,16,20,21,32
0
7,20, 21
0
32
Smolni kanali 0-(Z)
32 1, 12
— 0
32
7.
15


0 =
nema razlike između zdravog i oboljelog drveća


(A)
= neznatni pad vrijednosti u usporedbi sa zdravim drvećem (često samo
u posljednjim godovima ili samo ustanovljeno na nekim uzorcima)
(Z)
= neznatni prirast vrijednosti u usporedbi zdravog s oboljelim drvećem (u
teško oštećenom drveću s krajnje uskim godovima)
1: Aszmutat, Koltzenburg, WeiG 1986
5: Bauch 1986
6: Bauch 1986
7: Friihvvald 1983
8: Bauch, Gottsche-Kuhn, Rademacher 1986
10: Bauch, Klein, Fruhwald, Brill 1979
12: Bosshard, Kučera, Stoll, Mochfegh 1986
15: De Kort 1986
16: Fenegel 1985
20: FinkV;86
21: Fink 1986
23: Fruhwald, Bauch, Gottsche-Ktihn 1984
32: Grosser, Schulz, Utsehig 1985
339
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 114     <-- 114 -->        PDF

DRVNO-KEMIJSKA ISPITIVANJA (Tabela 2)


U Tabeli 2 se sažima za boi-, jelu, smreku i bukvu, koje kemijske faktore
se dosad ispitivalo u usporedbi zdravog i oboljelog drveća. Jedan dio ispitivanja
se odnosio na vodu iscijeđenu iz drveta, drugi dio na samo drvo.
Neka od ovdje navedenih svojstava jedva da su bila ispitivana prije nastanka
šumskih oštećenja, tako da ima premalo podataka o širini raspona.
Drugim riječima: teško se može odrediti koje vrijednosti treba označiti kao
normalne. Tako se na primjer ne zna, koliku ulogu mogu igrati sociološke
klase drveća, snaga rasta i genetski faktori potpuno nezavisno od šumskih
oštećenja u kemijskim svojstvima drveta. Samo uz ova ograničenja može
se razumjeti, da je u oboljelom drveću registriran pad, na primjer pH- vrijednosti
u smreke i bora, te neznatno i u bukve. Zaključno treba poći od
toga, da su razlike izražene u Tabeli 2 između zdravog i oboljelog drveća,
koje se na osnovi složenosti ispitivanja odnose samo na malobrojne pokuse


Drvnokemijska ispitivanja na drvetu oboljelog drveća
Sažeti pregled


(Potrebno je obratiti pažnju na uvjetne opaske u tekstu)
Tab. 2


Svojstv o Smreka Jela Bor Bukva
pH vrijednost (sok) A
19
0—A
sadržaj ekstrakta (aceton) 0
17
sadržaj ekstrakta (benzol/mctanol) z
36 46
šećer (sok) A
l´)
šećer (metanol ekstrakt) 7
36 II.
oligosaharidi (sok) 7.
19
pol ioze 0
36
škrob A
37 16
celuloza 0—A
36
lignin (klason lignin) 0—A
36
lignin (topiv u lužini) 7,u
lignin (topiv u dioksanu 0


0 = nema razlike između zdravih i oboljelih stabala
A = pad vrijednosti u usporedbi zdravog s oboljelim drvećem
Z = porast vrijednosti u usporedbi zdravog i oboljelog drveća


17: Fengel 1987 36: Puis, Rademacher 1986
18: Fengel 1987 37: Rademacher, Bauch, Puis 1986
19: Fengel, Schulz 1986 46: Shortle, Bauch 1986


ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 115     <-- 115 -->        PDF

i individue, prije povezane s fiziološkim aspektima nego s pitanjima kvalitete
drveta.
ŠIRINA BJELJIKE I SADRŽAJ VODE (Tabela 3)


Izrazite razlike u usporedbi zdravog i oboljelog drveća pokazale su se
za širinu bjeljike kod smreke i jele. U mnogim ispitivanjima ovih vrsta drveta
poklapalo se smanjenje širine bjeljike u oboljelom drveću. Iznenađuje,


međutim, da bor ne slijedi ove tendenciju u dosad dva ispitivanja. Kod bukve
se širina bjeljike nije mogla utvrditi zbog polaganog pada sadržaja vode izvana
na unutra.


Za životnu sposobnost drveća i vjerojatno za opasnost od sekundarnih
oštećenja važna je visina vodenog sadržaja u vanjskim slojevima bjeljike.
U vezi toga se je sadržaj vode u težinskom pogledu rutinski dobiven u mnogim
ispitivanjima i u praksi pokazao nesvrsishodan jer je vodio krivim zaključcima
sa širinama godova — a time i s izmjenom gustoće u najvanjskijim
slojevima oboljelog drveta. Nasuprot tome bitno jasniji rezultati se dobivaju
punjenjem vode (Wasserfiillung). To je procentualno približavanje vodenog
sadržaja maksimalnom vodenom zasićenju. Ovo punjenje vodom bilo je
neznatno palo kod bolesnih smreka i bukvi u vanjskoj bjeljici, u nekim
ispitivanjima, dok kod oboljelih jela i borova nije bilo nikakvih razlika ili
su one bile izrazito neznatne.


Kod ovih ispitivanja širine bjeljike i vodenog sadržaja u različitih vrsta
drveta ne može se reći, da li su razlike ustanovljene između zdravog i oboljelog
drveća bile samo povezane s novonastalim oštećenjima šuma, ili bi


Ispitivanja širine bjeljike odnosno sadržaja vode u drvetu
oboljelog drveća — Sažeti pregled


Tab. 3


Svojstvo Smreka Jela Bor Bukva


Širina bjeljike A A O
1,5,6, 12,22,23, 2,7,9,10, 22,26
37 13, 22, 24, 40,
41
Sadržaj vode 0—A 0


o


(odn. procentualno 22,29,31,37, 7, 9, 10, 12, 13, O—A


22, 26, 43


punjenje vodom) u 42,43 22,31,39 1, 34, 43
vanjskoj bjeljici


0 = nema razlike između zdravog i oboljelog drveća
A = pad vrijednosti u usporedbi zdravog i oboljelog drveća


1: Aszmutat, Koltzenburg, WeiG 1986
2: v. Aufsefi 1981
26: Friihwald, Schwab, Mehringer,
Krause 1986
5: Bauch 1986
6: Bauch 1986
7: Bauch, Friihwald 1983
9: Bauch, Klein, Friihwald, Brill 1978
10: Bauch, Klein, Friihwald, Brill 1979
12: Bosshard, Kučera, Stoll, Mochfeah 1986
13: Brill, Bock, Bauch 1981
22: Friihwald 1986
29: Gottsche-Kiihn, Friihwald 1986
31: Grammel, Becker, GroG,
Howecke 1986
34: Koltzenburg, Knigge 1987
37: Rademacher, Bauch, Puis 1986
39: Schuck 1981
40: Schiitt 1977
41: Schiitt 1980
23: Friihwald, Bauch, Gottschc-Kuhn 1984
24: Friihwald, Klein, Bauch 1981
42: Schulz 1984
43: Schulz 1986
341
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 116     <-- 116 -->        PDF

one nastale i u drugim situacijama kao na primjei pri oslabljen ju drveća
uzrokovanom drugim štetnim utjecajima.


SVOJSTVA ČVRSTOĆE (Tabela 4)


Za većinu korisnika drveta od najvećeg je značaja pitanje održanja
svojstava čvrstoće u oboljelom drveću. Zbog toga su provedena brojna ispitivanja
na smrekama, jelama, borovima i bukvi. Ova ispitivanja nisu vršena
samt) na besprijekornim malim uzorcima, već i na uporabnim dimenzijama,
dakle na daskama, kutnom drvetu, itd. Kako na probnim uzorcima, tako i
na uporabnim dimenzijama ustanovljeno je u potpuno međusobno neovisnim
institutima u Braunschwcigu, Freiburgu, Gottingenu, Hamburgu i kod nas
u Miinchenu, da nije bilo nikakve razlike u čvrstoći između drveta dobivenog
od zdravog i onog dobivenog od drveća oboljelog u različitim opsezima.
Kako je nemoguće odrediti svojstva čvrstoće oboljelog drveća u vremenu
prije njihovog oboljenja, ovi zaključci počivaju na odnosu između
gustoće (Rohdichte) i čvrstoće. Drugim riječima, ako su se pokazale različiti)
visoke čvrstoće, one se objašnjavaju kako u zdravog tako i u oboljelog drveća
prisutnim razlikama u gustoći.


U Tabeli 4 se vidi, da nisu nađene razlike bilo za smreku, bilo za jelu,
bor ili bukvu. Prema tim rezultatima ne treba očekivali da će se druge
vrste kao hrast, za koji su upravo u postupku mnoga ispitivanja, drugačije
ponašati.


Ispitivanja svojstava čvrstoće drveta oboljelog drveća
(Sažeti pregled) Tab. 4


Svojstvo Smreka Jela Bor Bukva


savitljivost
11,25,28,30 , 33, 2, 24, 30, 33 14, 26, 27, 33
35 35
E modul savitljivosti
otpornost na pritisak
0
11,25, 28, 0
30 0
2, 24, 30, 33 0
0
14,26,27 0
vlačna čvrstoća
25, 30 0 2, 24, 30, 33

26 0
28 27 utjecaj loma pri sječi
lorziona čvrstoća
0
25, 30 0
0
2, 24, 30. 33

0 26
0
25 26 otpor odsijecanju 1)
25 — 0
26


0 = nema razlike između zdravog i oboljelog drveća


2: v. Aufse/j 1981 27: Glos, Gamin, Fuchs 1986
11: Bottcher 1986 28: Glos, Spengler 1985
14: Bues, Schulz 1988 30: Grammel, Becher 1985
24: Fruhwald, Klein, Bauch 1981 33: Klein, aBuch, Fruhwald 1979
25: Fruhwald, Schwab, Mehringer, Krause 1986 35: Kufner, Schulz 1986
U praksi se povremeno proučavaju, nakon početka novih oštećenja šuma,
slike lomova debla pri padu ili lomova greda i kutnog drveta u pilanama.
Pri tome se razlikuje između lomova kratkih vlakana i onih dugih vlakana,


342
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 117     <-- 117 -->        PDF

gdje se one prve označava kao krhke lomove a druge kao žilave. Pokazalo
se, da se čvrstoća nije mogla ustanoviti na lomovima kratkih odnosno dugih
vlakana mokre oblovine i rezane građe u njenom suhom stanju i da šumska
oštećenja nisu utjecala na čvrstoću debala. Dakle, i tu su se pokazala strahovanja,
nastala u praksi o eventualnom utjecaju oboljenja na čvrstoću, kao
neosnovana.


SEKUNDARNA OŠTEĆENJA


Pored svojstava čvrstoće, ponašanje oblovine prema sekundarnim oštećenjima
nakon obaranja, za vrijeme neizbježnog skladištenja u šumi, igra
posebnu ulogu. Stoga se u ispitivanjima moralo ustanoviti, da li se promjena
boje i truljenje uzrokovano npr. insektima u oboljelom drveću nakon obaranja
brže razvijaju nego u zdravom. Na tom području postojala su strahovanja,
naročito u pilanskoj industriji. Pokusi skladištenja na deblima zdravog i različito
oboljelog drveća u uobičajenim šumskim uvjetima su donijeli slijedeće
rezultate:


1. U drveću oboljelom do zaključno 3. stupnja oštećenja, dakle do najvišeg
stupnja, neposredno nakon obaranja nije ustanovljeno sekundarno
oštećenje koje bi se moglo objasniti novim šumskim oštećenjima. Promjena
boje, kako u zdravom, tako i u oboljelom drveću mogla se je povezati samo
s poznatim djelovanjem truleži, oštećenja kore, oštećenjima pri izvlačenju,
itd. To vrijedi kako za zdravo tako i za bolesno drveće.
2. Pri uobičajenom skladištenju oblovine od drveća koje se činilo zdravim,
i od drveća oštećenog od 1. do 3. stupnja oštećenja pokazalo se u ispitivanjima
kroz dva vegetacijska razdoblja, na smrekama, borovima i bukvama,
u ukupno 375 odrezaka oblovine, da nema nikakve razlike. Pri dugotrajnom
skladištenju razumljivo je da se na mnogim odrescima oblovine
pojavljuju sekundarna oštećenja. Ona se, međutim, ne pojavljuju jače na deblu
oboljelog drveta nego na onom zdravog (1, 2, 3, 4, 13, 29, 38). Dakle,
može se poći od činjenice, da se drvo iz sastojina oštećenih emisijama u
skladištenju ne ponaša drugačije nego ono od zdravog drveća. Razumljivo
je, da se jednake mjere predostrožnosti trebaju poduzeti, koje se preporučuju
za zdravo drveće. To naročito vrijedi za brz odvoz i preradu drveta
nakon sječe.
ZAKLJUČAK


1.
Teoretska razmišljanja uglavnom govore protiv uske veze između novijih
šumskih oštećenja i kvalitete drveta.
2.
Praktična ispitivanja u međusobno neovisnim institutima su dokazala na
opsežnom materijalu raznih vrsta drveta i s različitih staništa, da je drvo
od oboljelih stabala neograničeno upotrebljivo — kao i ono iz zdravih
stabala.
3.
Nova šumska oštećenja su s pravom potakla veliku zabrinutost. Kvalitet
drveta iz drveća oboljelog u vezi s novijim oštećenjima šuma zaslužuje,
međutim, puno povjerenje potrošača.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 118     <-- 118 -->        PDF

TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN BESCHADIGTER BAUM E


Zusammenfassung


Das Waldsterben verursachte bei den Holzverbrauchcrn Zweifel um die Holzqualilat.
Um die Zusammenhange zwischen dem Waldsterben und der Holzqualitat
zu ermitteln, wurden weitgehende Untersuchungen durchgefiihrt. Untersucht wurden
Holzanatomie und — chemie, Splintholzbreite, Wassergehalt und vorallem Harte
bestiindigkeit. In keinem Fall wurden bedeutendere Unterschiede zwischen Holz,
das vom Waldsterben betroffen ist, und dem Holz gesunder Baume festgestellt. In
mehreren unabhangigen Untersuchungen an verschiedenen Institutionen wurde
bewiesen, class das Holz erkrankter Baume einen unbefristeten Gebrauchswert hat,
ebenso wie das Holz gesunder Baume.