DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 74     <-- 74 -->        PDF

UDK 630*432.9 Šum. list CXIII (1989) 168


POŽARI ŠUMA


Vlado ŠOŠTARIĆ*


UVOD


Kao i prethodnih godina, a posebno 1985. i ove godine ponovno imamo
pojačan interes naše šire javnosti u Republici za zbivanjima na području
šumskih požara.


Ovaj interes je s razlogom povećan, kad se imaju u vidu veliki materijalni
gubici, štete na ekosistemu u cijelosti, a posebno u turističkom
području, kao i druge štete koje proističu iz šumskih požara. Nameće se
pitanje, u kojoj smo mjeri osposobljeni da se kao društvo u cijelosti suprotstavimo
ovim pojavama.


Ovo pitanje nameće se s razlogom zbog različitog shvaćanja, počevši
od toga da su šumski požari elementarne nepogode čije nastajanje čovjek
ne može spriječiti, pa sve do potcjenjivanja i zanemarivanja stvarne opasnosti,
sve su to razlozi za ovakovo stanje u oblasti šumskih požara.


Pristupom i sagledavanjem stvarnog stanja postignutog nivoa zaštite,
kroz višegodišnji antropogeni utjecaj na ovaj jedini sačuvani prirodni ekosistem,
može se zaključiti da su ovi požari, a pogotovo nastale štete rezultat
našeg rada i naših aktivnosti.


Radi potpunijeg sagledavanja ove problematike, osim naznake osnovnih
problema i karakteristika stanja zaštite šuma i ostalih otvorenih prostora
od požara, daju se i osnovni podaci o broju požara i spaljenih površina
u SR Hrvatskoj u posljednjih 10 godina i za usporedbu podaci o tim
požarima u nekim zemljama Sredozemlja i Sjeverne Amerike.


Tabela nam pokazuje da u našoj Republici godišnje nastane oko 410
šumskih požara, koji zahvate oko 10.000 hektara šumskih površina, s napomenom
da su znatna odstupanja u pojedinim godinama posljedica klimatskih
prilika. Navedeni šumski požari predstavljaju u prosjeku oko 60%
od ukupnog broja požara vegetacije.


Odnosi ovih požara na cjelokupan broj požara i spaljenih površina u
SFRJ, na SR Hrvatsku otpada oko 44´Vo požara i 62aA< spaljenih površina.


Također ovdje treba istaći, tj. skrenuti pozornost da je prema prvim
podacima u toku prošle ljetne sezone na području SR Hrvatske nastalo preko
600 požara na poljoprivrednim i šumskim površinama koji su zahvatili
preko 12.000 hektara. U ovim površinama i požarima nije jedan od ovogodišnjih
najvećih požara kod Šibenika i još neki koji zasigurno ove podatke
uvećavaju.


* Vlado Šoštarić, dipl. inž., Zagreb, Tomićevo 3