DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Sredstva izdvojena iz amortizacije posečenih šuma koja su namenjena
za regeneraciju (pošumljavanje u šumama, tj. obnova, nega i preventivna
zaštita, kao i deo sredstava za melioraciju i rekonstrukciju) šumskoprivrednih
organizacija utvrđuju i ostvaruju same organizacije udruženog rada
koje gazduju šumama svojim šumskoprivrednim osnovima, planovima
i programima.


4.2.2. Sredstva za pošumljavanje goleti
Obezbeđivanje, odnosno utvrđivanje i namena sredstava za pošumljavanje
goleti u principu su regulisana Zakonom o šumama, iz 1974. godine,
Zakonom o izmenama i dopunama zakona o šumama iz 1986. godine (»Služben
vesnik na SRM« br. 20/74 i 15/86) i Zakonom o sredstvima za pošumljavanje
goleti (»Služben vesnik na SRM« br. 48/74).


Prema odredbama u Zakonu o šumama, opština određuje koje će površine
goleti biti pošumljene i reguliše imovinske odnose u vezi s njima.
Za pošumljavanje goleti opština donosi dugoročni program o pošumljavanju,
u kome posebno utvrđuje površine, lokacije, dinamiku pošumljavanja
i mere nege, drvne vrste i izvore sredstava.


Naime, za finansiranje radova na pošumljavanju goleti sredstva obezbeđuju
opštine. Republika i zainteresovane organizacije udruženog rada.
Isto tako za pošumljavanje goleti na kojima postoji pravo svojine, Republički
savet za pošumljavanje goleti obezbeđuje besplatno sadnice iz raspoloživih
sredstava namenjenih pošumljavanju goleti.


Pošumljavanje goleti vrši se pod stručno-tehničkim rukovođenjem organizacija
čija je delatnost pošumljavanje. Pošumljavanje površine goleti
daju se u trajno gazdovanje onim organizacijama koje vrše delatnost pošumljavanja,
pod uslovom da posle pete godine od zasađivanja troškove
gazdovanja podnose te organizacije.


Na osnovu odredbe iz Zakona o šumama i Zakona o sredstvima za
pošumljavanje goleti, Skupština SR Makedonije donosi Financiski program
za pošumljavanje goleti. Ovim programom se obuhvataju raspoloživa
sredstva za učešće Republike u pošumljavanju goleti, kao i za melioraciju
i rekonstrukciju slaboproduktivnih niskostablastih i degradiranih šuma i
šikara.


Skupština SR Makedonije, odnosno Savet za pošumljavanje goleti, priprema
i donosi dugoročni program za pošumljavanje goleti, kao i za melioraciju
i rekonstrukciju slaboproduktivnih niskostablastih i degradiranih
šuma i šikara. Tako, na primer, Dugoročnim programom za melioraciju
goleti u SRM, predviđeno je da se u periodu od 1971—1990. godine pošumi


50.000 ha (godišnje po 2.500 ha), a Programom za melioraciju i rekonstrukciju
slaboproduktivnih niskostablastih i degradiranih šuma i šikara predviđeno
je da se u periodu 1986—1990. godine obuhvate 15.000 ha (godišnje
po 3.000 ha).
Dugoročni program za melioraciju, odnosno pošumljavanje goleti realizovan
je pre isteka perioda. Naime, zaključno sa 1987. godinom pošumljeno
je 99.245 ha, što znači da je plan prebačen skoro 100%, i to tri godine
pre isteka perioda.


166