DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ni potrebno. Međutim, stanje u našoj Republici je utoliko lošije što šumske
saobraćajnice imaju dosta nepovoljnu strukturu. Tako, od oko 4.402
km šumskih puteva u SR Makedoniji 1986. godine, samo oko 46,7i:Vtvrdi, odnosno s tvrdom podlogom. Učešće tvrdih šumskih puteva na nivou
SFRJ iznosi 65,6l:l/», a u SR Sloveniji 82,8%. Uz ovo treba napomenuti
i to da su šumski putevi u SRM s neodgovarajućim tehničkim karakteristikama
u odnosu na njihove konstruktivne elemente (nepovoljna širina,
mali radiusi u krivinama, veliki nagibi i si.), što ne dozvoljava upotrebu
kamiona velike nosivosti, kao i kamiona s prikolicama. Podrazumeva se
da se sve ovo negativno odražava na ekonomske i financijske efekte organizacija
koje gazduju šumama i ukupno šumarstvo u SR Makedoniji.


Problem opremljenosti šumske proizvodnje u SRM je dosta složen i
težak. To je zato što u našim sadašnjim uslovima još uvek nemamo neke
konkretnije analize stanja mehanizacije, a samo preko broja kamiona, traktora,
motornih pila i druge mehanizacije nije moguće doneti realne konstatacije
o opremljenosti. Međutim, na osnovu podataka kojim raspolažemo
i nekih naših saznanja, može se konstatovati da je nivo opremljenosti
u šumarstvu SR Makedonije još uvek nizak i nedovoljan. Naime, s
isključkom faze seče i prevoza šumskih drvnih sortimenata od šume do
potrošačkih centara, druge faze proizvodnje još uvek su nemehanizovane
ili su veoma malo mehanizovane. Stanje je posebno nepovoljno u fazi dovlačenja,
odnosno dotura šumskih sortimenata. Isto tako veliki obim pošumljavanja
u šumama vrši se nemehanizovano. Sve to povećava troškove
gazdovanja šumama i nepovoljno ekonomsko stanje šumskoprivrednih organizacija.


3.2. Dosadašnje gazdovanje šumama
U SR Makedoniji nastojalo se i nastoji se, ne samo da se sačuvaju, već
i da se unaprede šume i šumski fond. Ovo se vidi preko obima pošumljavan
ja i drugih šumsko-kulturnih i uzgojnih mera.


Tako, u periodu od 1971—1987. godine pošumljeno je ukupno 40.408
ha u šumama i 99.245 ha na goletima, odnosno ukupno 139.653 ha, što
prosečno godišnje iznosi oko 8.215 ha. Međutim, obim pošumljavanja u
proteklom periodu dosta varira, dok u poslednjih nekoliko godina i opada.
Razlog za ovo su nerešeni brojni problemi organizaciskog i ekonomsko-
financiskog aspekta.


Pored pošumljavanja, pravljeni su napori i postignuti su određeni rezultati
na polju nege šumskih kultura i šumskih nasada (okopavanje veštački
podignutih kultura, čišćenje, prorede, zabrana paše, zaštita od insekata
i biljnih bolesti i si.), melioracija i rekonstrukcija slaboproduktivnih
niskih i degradiranih šuma, kao i ostale šumsko-ogledne i zaštitne mere.


Što se tiče korišćenja šuma u SR Makedoniji, to se sastoji uglavnom
od seče šume i proizvodnje drvnih sortimenata. Obim korišćenja sporednih
šumskih proizvoda je neznatan i nedovoljan.


Obim posečene bruto mase poslednjih godina dostiže oko 1,100.000 m3
(ukupno u šumama u društvenoj i u privatnoj svojini). To je oko 1,48´Vo
od ukupne drvne rezerve, odnosno oko 60Vo od godišnjeg prirasta. Za po


163