DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 68     <-- 68 -->        PDF

2. STANJE ŠUMSKOG FONDA U SR MAKEDONIJI
Šume u Makedoniji obuhvataju površinu od 905.653 ha ili 35,2% površine
Republike. U našoj Republici ima još oko 337.000 ha golog šumskog
zemljišta, što zajedno sa šumama iznosi 48,2°/o ukupne površine SR Makedonije.


Međutim, šumski fond u SR Makedoniji je u dosta nepovoljnom stanju,
što se može videti i iz sledećih nekoliko pokazatelja:


— prosečna drvna masa po hektaru u šumama Makedonije iznosi 82,1
m3 (SFRJ 124,3 rrrVha, a SR Slovenija 185,7 m:l/ha);
— prosečni godišnji prirast u šumama Makedonije iznosi 2,02 m´Vha
(u SFRJ 3,22 m´Vha, SR Slovenija 4,91 m´Vha);
— od ukupne drvne mase u šumama Makedonije koja iznosi 74,343.122
m:! samo oko 10°/o (9,9%) je četinarskih vrsta. Učešće ovih vrsta u
drvnoj masi na nivou SFRJ je 27,3"/«, a u SR Sloveniji 53,9%;


— od ukupnog godišnjeg prirasta u šumama Makedonije koji iznosi
1,829.030 m3, samo oko 9,2% je četinarskih vrsta. Učešće ovih vrsta
u ukupnom godišnjem prirastu na nivou SFRJ je 26,0%, dok je u SR
Sloveniji 50,2%;


— od ukupne površine šuma u SR Makedoniji (905.653 ha), samo oko
29% su visokostablene šume, a ostalih 71% su niskostablaste i druge
kategorije neproduktivnih, degradiranih šuma i šikara. Na nivou SFRJ
visoke šume obuhvataju 54,1%´, dok na nivou SR Slovenije taj procenat
iznosi 83,7%.


Iz prethodnih nekoliko skromnih podataka, može da se dobije predstava
o krajnje nepovoljnom stanju šumskog fonda u SR Makedoniji. To,
pak sa svoje strane, posebno nameće problem normalnog, savremenog i intenzivnog
gazdovanja šumama, a u prvom redu rešavanje problema reprodukcije
u šumarstvu kod nas.


3. PRIVREĐIVANJE ŠUMAMA U SR MAKEDONIJI
3.1. U slovi za privređivanje šumama
Za normalno i intenzivno gazdovanje šumama, pored ostalog, neophodna
je optimalna otvorenost šuma, kao i optimalna opremljenost, odnosno
mehaniziranost procesa proizvodnje.


Svakako da je pitanje optimalne otvorenosti šuma saobraćajnim komunikacijama
kako teoretski tako i praktično, relativno razjašnjeno. Naime,
prema većem broju autora, a i na osnovu iskustva zemalja s intenzivnim
gazdovanjem šumama, utvrđeno je da je neophodna gustina šumskih
saobraćajnica od najmanje 10 m/ha, tj. 10 km/1000 ha. U SR Makedoniji
otvorenost šuma 1986. godine bila je 4,86 m/ha, u SFRJ 5,19 m,
dok je u SR Sloveniji iznosila 10,2 m/ha. Na prvi pogled ako se pravi poređenje
otvorenosti šuma u SRM i SFRJ, stiče se utisak da u naš Republici
stanje nije toliko loše. Naravno da poređenje sa SR Slovenijom nije