DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UDK 630*29 (497.17)
Šum. list CXIII (1989) 161


STANJE ŠUMA I PROBLEM REPRODUKCIJE S POSEBNIM OSVRTOM


NA REGENERACIJU ŠUMA U SR MAKEDONIJI*


Blažo DIMITROV**


1. UVOD
Stanje šuma i šumskog fonda uopšte i u našoj Republici uslovljeno
je delovanjem brojnih prirodnih faktora, ali i brojnih društveno-ekonomskih
uticaja kako u prošlosti, tako i danas. Prirodni faktori kao što su,
geografska širina, nadmorska visina, reljef, klima, zemljište, tj. terenski uslovi,
hidrografske prilike i si., utiču na pojavu i razvoj šuma kao biocenozne
zajednice, kao i na njenu produktivnu sposobnost. Međutim, odnos
čoveka prema šumi i uticaj ukupnih društveno-ekonomskih uslova, imaju
vrlo veliki uticaj na očuvanje i unapređenje, odnosno, reprodukciju i regeneraciju
šuma i šumskog fonda.


U vezi s prethodnim je i opšte poznati podatak, da područja koja su
u prošlosti bila bogata šumama, područja u kojima su bili optimalni i povoljni
prirodni uslovi za razvoj šuma, zbog lošeg odnosa čoveka prema šumama,
ove su danas proređene, ili pak one šume što su ostale su devastirane
i degradirane. Iako rede, i možda u manjem obimu, ima i suprotnih
slučajeva, gde je posebnim zalaganjem čoveka i društvene zajednice u celini
značajno poboljšano stanje šuma, a velike površine golog šumskog zemljišta
pošumljavanjem su prevedene u šume.


Danas u uslovima sve intenzivnijeg razvoja industrije i ukupne privrede,
posebno se nameče problem očuvanja i unapređenja šuma, odnosno
biološka reprodukcija šumskog fonda, i to ne samo zbog proizvodnje drveta
kao dosta važne sirovine, već još više i zbog mnogobrojnih opštekorisnih
funkcija šuma. Zato, stanje šuma i šumskog fonda stavljamo u
korelaciju s problemom reprodukcije u šumarstvu kao privredne grane.
Pri ovome, kada se govori o reprodukciji, svakako u prvom planu je biološka
reprodukcija, tj. regeneracija šuma.


Da bi se shvatio problem reprodukcije u šumarstvu SR Makedonije,
između ostalog, potrebno je da se iznesu neki od osnovnih podataka o stanju
šumskog fonda u našoj Republici,u poređenju s prosečnim stanjem
na nivou zemlje, kao i u poređenju sa stanjem šumskog fonda u nekim
našim socijalističkim republikama.


* Rad je prezentiran na sastanku katedri za ekonomiku i organizaciju šumarskih
fakulteta
Jugoslavije, održanom 8. i 9. decembra 1988. godine u Ljubljani.
** Prof. dr. Blažo Dimitrov, Šumarski fakultet, Skopje.