DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*528.7 šum. list CXIII (1989) 143


JEDNOSTAVNI STEREOSKOPSKI AEROPRECRTAVAČ
ZA IZRADU KROKIJA*


Nikola SEGEDI**


SAŽETAK. U članku je iznijeto nekoliko ideja za samogradnju
jednostavnih dodataka džepnom stereoskopu. Oni omogućuju ne
samo promatranje stereomodela, već i crtanje krokija snimljenog
terena iz perspektive i u mjerilu lijevoga snimka, te iscrtavanje linija
formi.


Metoda je pouzdanija od monoskopskog precrtavanja s pojedinačnih
snimaka, u kojima su detalji često nedefinirani zbog mrtvih
uglova ili sjena (drveća, građevina, nasipa i si.).


Ako desnoj parcijalnoj markici dodamo klin (nagiba na pr.
1:10) i pripadnu skalu baždarenu za x-pomake, bit će moguće mjeriti
razlike x-paralakse s točnošću očitanja od 0,01 mm, i upotrebom
stereoparalaktičke formule odrediti visinske razlike između
pojedinih točaka stereomodela.


UVOD


Jedan od razloga za nedovoljno korištenje aerofotosnimaka u šumarstvu
je i nedostatak odgovarajućeg pribora. U praksi se najčešće koriste
pojedinačni snimci, sa kojih detalje prenosimo raznim metodama (grafičko
ili optičko redresiranje i dr.)1


Nedostatak je toga načina ona netočnost, koja proizlazi iz često nejasno
definiranih detalja zbog sjena objekata, drveća, nasipa i si. na pojedinačnim
snimcima. Taj se nedostatak može otkloniti ako umjesto pojedinačnog
snimka upotrijebimo odgovarajući stereopar snimaka. Promatranjem


* Članak je napisan kao seminarski rad iz predmeta »Fotogrametrija i fotointerpretacija
« na postdiplomskom studiju na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
školske godine 1988/89.
** Nikola Segedi, dipl. inž. šum., ROŠ »Slavonska šuma«, Vinkovci, stručni
suradnik za šumarstvo u Centru za znanstveni rad JAZU Vinkovci, 56 000 Vinkovci,
Ul. JNA 11.


1 Konstruiran je i čitav niz instrumenata u tu svrhu, bilo kao objektivno-
optički (ANTISKOP i si.) ili subjektivno-optički aeroprecrtavači (LUZ, F-248, 260
GE, I. G. N., IGF), koji omogućuju neposredno ucrtavanje detalja s pojedinačnog
snimka na kartu. Pri tome se (mehaničko-optičkim putem) postiže istovremeno
promatranje snimka i karte u istom mjerilu, a kod snimaka ravničastog terena je


noguće i redresiranje, tj. svođenje perspektive snimka iz približno vertikalne u strogo
vertikalnu.