DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 38     <-- 38 -->        PDF

UBAVIEST I POZIV


U smislu § 7. slovo b) naših družtvenih pravila, odobrenih po visokoj kr.
zemaljskoj vladi, ima se članarina u prvom četvrtu svake godine uplatiti. Umoljavaju
se dakle p. n. gg. članovi, da izvole svoju članarinu za tekuću godinu
iznosom od pe t for. a. vr., u koliko to već učinili nisu, podpisanomu predsjedničtvu
poštanskom uplatnicom tim sigurnije doznačiti, što u protivnom
slučaju ni ovo predsjedničtvo svojim dužnostima udovoljiti nebi moglo.


Sbog prištednje na poštarini biti će za pomoćno lugarsko osoblje, kao članove
drugoga razreda, koje u smislu § 8. društvenih pravila samo dv a for.
godišnje članarine plaća, najshodnije, ako dotični šumarski ured ili pako šumarija
sve prinose ubere, te iste najkasnije do 31. ožujka t. g. s odnosnim
iskazom članova predsjedničtvu blagohotno pripošalje. — Istim putem
dostavljati će se i ove godine sbog točnije kontrole i reklamacija naš družtveni
organ »Šumarsk i list« za cielo pomoćno lugarsko osoblje.


Na novo pristupivši članovi prvoga i drugoga razreda plaćaju u smislu § 7.
točka c) i § 8. družtvenih pravila pristupni od jedn e for. a. v., na što molimo
kod odašiljanja novaca podjedno obzir uzeti.


Tko želi družtvenu diplomu dobiti, ima za istu platiti jeda n forint bez
poštarine.


Zagreb, 1. siečnja 1889. Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva.


NAPOMENA. For. a. vr. znači forinta austrijske vrijednosti — Za usporedbu visine tadašnje
članarine i pretplate na Šumarski list s današnjim navodimo, da je iste godine 1 m3 tehničke
hratovine u šumi na panju prodavan iz šuma Brodske imovine općine po cea 10 for., a iz šuma
Petrinjske i. o. po cea 8 for.