DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 130     <-- 130 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. IVO HORVAT, dipl. ing.
1911—1988.


U petak 19. kolovoza prestalo je kucati
srce velikog čovjeka, znanstvenika,
sveučilišnog profesora i neumornog pregaoca
na unapređivanju drvnoindustrijske
tehnologije. Na njegovu ispraćaju na
Mirogoju, dne 24. VIII. 1988. skupio se
velik broj drvnoindustrijskih stručnjaka,
jer svima je on ostao u trajnom sjećanju
po svojoj plemenitosti i po onome
što je učinio za unapređivanje drvne struke.


Na posljednjem ispraćaju s njim se
oprostio njegov nekadašnji učenik, a sada
prof, dr Marijan Brežnjak, čiji govor
donosimo u izvodima:


»Prof, dr Ivo Horvat rođen je u Zadru
5. svibnja 1911. Osnovnu školu i gimnaziju
završio je u Sisku i Zagrebu. Studij
šumarstva diplomirao je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 1936. godine. Od 1937. do
1938. službovao je u Direkciji državnih
šuma u Vinkovcima. Siječnja 1938. izab


ran je za asistenta u Zavodu za uporabu
na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Na osnovi


disertacije promoviran je 1942. godine
za doktora šumarskih znanosti. Položio
je asistentski i državni ispit iz šumarske
struke.


Godine 1948, na temelju habilitacijskog
postupka, habilitiran je za docenta sveučilišta,
1952. godine izabran za izvanrednog
profesora, a 1955. godine za redovnog
profesora Polj. šum. fakulteta, na
kojem je bio nastavnik iz kolegija: Tehnologija
drva, Mehanička prerada drva,
Pilanska prerada drva na Drvnoinustrijskom
(drvnotehnološkom) odsjeku (odjelu),
te Tehnologija drva i Prerada drva
na Šumsko-gospodarskom (šumarskom)
odsjeku (odjelu). Nastavnik je na postdiplomskom
studiju za znanstveno usavršavanje
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Na vlastitu molbu umirovljen je
danom 30. lipnja 1978.


U razdoblju od 1952. do 1960. godine
bio je na više studijskih boravaka iz područja
nauke o drvu i modernih metoda
prerade drva listača u trajanju od nekoliko
mjeseci do godinu dana (Oxford,
Princes Risborough, Reinbeck/Hamburg,
Miinchen, Syracuse N. Y., New Haven
Conn., Carbondale III., Portland Ore- Seattle,
Xash i Madison Wise). Sudjelovao
je u radu brojnih međunarodnih konferencija
o tehnologiji drva (Sliač, Ženeva
i Madison).


Pored aktivnosti na znanstvenom, pedagoškom
i stručnom području, obavljao
je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu, odnosno na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu, te u drugim ustanovama,
kao predstavnik fakulteta, cijeli
niz organizacijskih dužnosti: predsjednik
Zavoda odnosno Katedre za tehnologiju
drva, dekan i prodekan Poljoprivredno
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 131     <-- 131 -->        PDF

šumarskog fakulteta (1956—1958), dekan
Gumarskog fakulteta 1960´61. šk. god.;
član Savjeta i predsjednik Savjeta fakulteta
(1964—1966), član Savjeta Sveučilišta,
član Vijeća Instituta za drvno-industrijska
istraživanja u Zagrebu, član
Savjeta Instituta za drvo u Zagrebu, član
Savezne komisije za standardizaciju u
Beogradu, znanstveni suradnik i član šumarske
sekcije Odjela za prirodne nauke
JAZU, član redakcije šumarske enciklopedije.
Bio je i u brojnim odborima i komisijama
stručnih i znanstvenih organa
i organizacija u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji.
Glavni i odgovorni urednik časopisa
»Drvna industrija« bio je 1965. godine.


Već od svog dolaska na Fakultet nastoji
u programe šumarskog obrazovanja
uvesti discipline koje bi povećale znanje
šumarskih stručnjaka o drvnoprerađivačkoj
djelatnosti. To mu uspijeva 1947. godine
kada se osniva Šumsko-industrijski
odsjek Šumarskog odjela na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu. Sudjelujući
u procesu unapređivanja visokog obrazovanja
drvnoindustrijskih stručnjaka,
prof, dr Ivo Horvat zalaže se za novu
koncepciju obrazovanja, koja je realizirana
1977,78. godine organiziranjem Drvnotehnološkog
odjela na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu.


U svom znanstvenom radu prof, dr
Ivo Horvat bavi se istraživanjima drva
kao biogenog materijala, radi spoznaja


o njegovim svojstvima, koja čine fundamentalne
podatke za drvnu sirovinu. Na
tom području publicirao je u nas prve
rezultate o svojstvima raznih domaćih i-
li udomaćenih vrsta drva. Ti su radovi
monografije o tehničkim svojstvima drva,
koje su, ne samo kod nas nego i u
svijetu, postale poznate.
Osim toga publicirao je radove: o
svojstvima američkog jasena, naprezanju
kod cijepanja, svojstvima munikovine (Pi-
nus heldreichii Ch.), o svojstvima duglazijevine
i dr.


Autor je ili suradnik u brojnim radovima
naših prvih stručnih priručnika


i udžbenika, namijenjenih drvarskim stručnjacima,
kao:Mali šumarsko-tehnički priručnik,
Zagreb 1949.

Tehnologija drveta, Zagreb 1952.
koautor A. Ugrenovića.

Drvnoindustrijski priručnik, I. dio
Zagreb 1967.

Tehnologija drva, udžbenik i priručnik,
rukopis Zagreb 1980.
Za potrebe nastave na Fakultetu napisao
je skripta za razne profile obrazovanja,
šumara i drvaraca, kao: Prerada
drva, Pilanska prerada drva i Tehnologija
drva. ´


U Šumarskoj enciklopediji napisao je
kratke monografije za oko 90 vrsta domaćih
i stranih (egzota) vrsta drva, brojne
jedinice kao: Drvo, Pilanska prerada
i dr. Najpoznatiji je drvnotehnološki autor
s najbrojnijim prilozima u Općoj enciklopediji
i Tehničkoj enciklopediji.


Velikog znanstvenog i nastavnog radnika
resi pažnja i briga za odgoj znanstvenog
kadra. Ta osobina resila je i
prof, dr Ivu Horvata. Pod svojim okriljem,
razvijajući Drvnotehnološki odjel,
razvijao je i znanstveni kadar, koji će,
ne samo nastavno nego i znanstveno i
stručno, zadovoljavati rastuće potrebe.
Iz nekadašnjeg Zavoda za uporabu šuma
(1922—1948), kasnije Zavoda za tehnologiju
drva, ekipirane su nastavno i znanstveno
Katedre za iskorišćenje šuma
(1960) i Organizaciju rada u drvnoj industriji.
Katedra za mehaničku preradu
drva (1960), Katedra za finalnu obradu
drva (1978), Kabinet za terensku nastavu
Drvnotehnološkog odjela (1956). Dakle, ne
samo kadrovi za praksu, nego i kadrovi
za drvno-tehnološku znanost bili su mu
posebna briga. Njegovom vizionarstvu, u
tom pogledu, možemo se danas samo diviti,
jer je ono ostvareno njegovim samoprijegornim
radom.


Znanstvena, pedagoška, publicistička
djelatnost i odgoj znanstvenog kadra ni


225
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 132     <-- 132 -->        PDF

su apsorbirali sav potencijal prof, dr Ive
Horvata. Imao je snage i našao vremena
za plodnu stručnu djelatnost. Upotrijebio
je nesebično sve svoje znanje da stručnu
javnost pravovremeno obavijesti, i
poduči o aktualnim problemima danog
vremena i zbivanja u području drvno tehnološke
znanosti i drvnoprerađivačke
prakse. Ako napomenemo da je 1940. pisao
o lignostonu, a o najnovijim načinima
upotrebe drva 1945, vlaknaticama
1946, svojstvima furnirskih ploča 1948,
istraživanju drvnih otpadaka 1949, kvaliteti
površine furnira 1957, prvoj elektronički
upravljanoj pilani na svijetu 1968,
mogu ocijeniti aktualnost informacija i
široki opus djelovanja za potrebe drvne
struke.


Za tu svoju znanstvenu, pedagošku i
ljudsku djelatnost dobio je niz priznanja
struke i društva, od kojih ističemo nagradu
»Nikola Tesla« za značajnu znanstvenu
djelatnost (1980) i Orden zasluga za
narod sa srebrnim zracima (1976), te Orden
rada sa zlatnim vijencem.


Prigodom proslave 130-e godišnjice osnivanja
Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva i 100-e godišnjice neprekidnog iz


laženja Šumarskog lista šumarska struka
prof. Horvatu odala je priznanje dodjelom
zlatne medalje s poveljom.


I na kraju, velike ljude krasi, što je
pisanom riječju teško predstaviti i iskazati,
humanost. Tu vrlinu spoznali su i
osjetili učenici i suradnici prof, dr Ive
Horvata nebrojeno puta. Ona se očitovala
u svakoj njegovoj djelatnosti i odnosu
od tzv. malih ljudi do ličnosti svjetskog
glasa.


Opraštajući se zauvijek s prof, dr Ivom
Horvatom, duboko smo ožalošćeni. Istovremeno
smo i ponosni što je Ivo Horvat,
taj veliki čovjek i znanstvenik, živio
i radio s nama. Ivo Horvat živjet će i
nadalje u našim srcima i mislima, živjet
će kroz svoj veliki opus koji nam je ostavio
na čuvanje i dalje razvijanje.


U ime Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije SR Hrvatske
i u ime prijatelja i kolega od prof. I.
Horvata toplim se riječima oprostio dipl.
ing. Vid Fašaić. On je posebno istaknuo
da je pok. prof. Horvat osposobio 40 generacija
šumarskih i drvnoinustrijskih inženjera.


M. B. i St. B.